ฌกส. อสม. เริ่มแล้ว อสม. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน ส่ง รพ.สต. เพื่อสวัสดิการ ตอบแทนคุณงามความดี

หมวดหมู่: เรื่องเด่น

อนุทิน ชาญวีรกูล ดร.สาธิต ปิตุเตชะ มอบของขวัญ ฌกส. อสม. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ อสม.ทั่วประเทศ และเป็นหลักประกันให้ทายาทเมื่อเสียชีวิต

 

News Update วันจันทร์ที่  13 มกราคม  2563 :  วันนี้ (13 มกราคม 2563) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระบบงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเปิดสำนักงาน ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานกว่า 200 คน

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า นายอนุทินกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ให้เป็นหมอประจำบ้าน และพัฒนาสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. ควบคู่กันไป กระทรวงสาธารณสุข

จึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) เพื่อเป็นสวัสดิการและตอบแทนคุณงามความดี

ความตั้งใจในการทำงานเป็นจิตอาสาแก่ อสม. ทั้ง 1,040,000 คนทั่วประเทศ และยังเป็นหลักประกันความมั่นคง

สำหรับช่วยเหลือครอบครัวของ อสม. เมื่อเสียชีวิตหรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะหักเงินสงเคราะห์ศพผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของสมาชิกรายละ 50 สตางค์

ซึ่ง อสม. ที่เป็นสมาชิกเมื่อเสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในขณะนั้น

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผม และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับ อสม. ที่เสียสละทำงานเป็นจิตอาสา พัฒนาศักยภาพของตนเอง

และร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อลดโรค ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ เป็นพลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

จึงได้ทำ ฌกส.อสม. ให้เป็นสวัสดิการสำหรับพี่น้อง อสม. เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการวางอนาคตให้กับคนข้างหลัง ขณะนี้มี อสม. ที่สมัครแล้วกว่า 290,000 คน

ขอเชิญชวนให้ อสม.ทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิก โดยจะคุ้มครอง อสม. ที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อสม.ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ฌกส. อสม. ได้โดยสมัครใจ

ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หรือสถานบริการที่ อสม. รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ ฌกส.-อสม. (www.ฌกส.-อสม.com) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฌกส. อสม. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 ในวันและเวลาราชการ

13 มกราคม 2563

ผู้ชม 2750 ครั้ง

Engine by shopup.com