ก้าวล่วงวิชาชีพอย่างชัดเจน หากแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เปิดทางให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถจ่ายยาแผนไทยได้

News Update วันศุกร์ที่  17 มกราคม  2563 :  เหตุใด กัญชาทางการแพทย์ ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า หมอออกัสท์ ณัฐวัฒน์ ชินธนะเศรษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

โพสต์ในเฟสบุ๊ค “หมอออกัสท์ กรุงเทพมหานคร” ว่า เรียนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทุกท่านครับ

ผมขออนุญาตแจ้งข่าว เรื่องการก้าวล่วงวิชาชีพ ที่จะให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ครับ

เมื่อวานนี้มีการหารือเรื่องนี้โดยมี นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. เป็นประธาน ประเด็นอยู่ที่พรรคการเมืองยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้กัญชาทางการแพทย์กับแพทย์แผนปัจจุบัน

ตรงกันข้ามกลับมีแนวโน้มที่ดีกว่ากับการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงเสนอให้มีการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข

แต่การแก้ไขประกาศฯนี้เป็นการแก้ไขในภาพกว้าง กล่าวคือ จะมีการเปิดทางให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถจ่ายยาแผนไทยได้ ซึ่งไม่ได้มีผลต่อยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมแต่เพียงอย่างเดียว

แต่ยังมีผลครอบคลุมถึงยาแผนไทยตำรับอื่นๆที่ไม่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอีกด้วย ซึ่งเป็นการก้าวล่วงวิชาชีพกันอย่างชัดเจน

ผมต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณ พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ อ.หมอบุณย์ ที่ได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันชี้แจงจนฝ่ายการเมือง

และทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกันว่านี่คือการก้าวล่วงวิชาชีพ ซึ่งผลเสียจะเกิดกับผู้ป่วยเอง หากผู้สั่งจ่ายไม่มีองค์ความรู้และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ในที่สุด ประธานในการหารือครั้งนี้ ได้สรุปว่า  1 จะไม่มีการแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่จะทำให้เกิดการก้าวล่วงวิชาชีพ ที่เสนอโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีผลครอบคลุมถึงยาแผนไทยทั้งหมด

2  เสนอให้นํ้ามันกัญชาสูตร อ.เดชา ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำลังดำเนินการวิจัยอยู่ในขณะนี้ สามารถสั่งจ่ายได้โดยทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์

3  ฝ่ายการเมืองและกรมการแพทย์แผนไทยฯจะพยายามเร่งรัดให้มีการใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทยในภาคเอกชนให้ได้เร็วที่สุด

ส่วน 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมนั้น ยังไม่ได้ข้อยุติ เนื่องจากยังไม่ทราบว่า จะมีการเสนอให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายได้เข้ามาในการหารือครั้งต่อไปอีกหรือไม่

เพราะยังมีการเสนอให้แพทย์แผนปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายได้ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished products ) ที่ไม่ใช่ยาปรุงเฉพาะราย

ความเห็นของผมโดยส่วนตัว คือ ไม่ว่าจะเป็น Finished products หรือยาปรุงเฉพาะรายก็แล้วแต่ ล้วนแต่มีพื้นฐานที่มาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยทั้งสิ้น

ไม่สมควรที่แพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นผู้สั่งจ่ายหากไม่มีองค์ความรู้และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งยังถือเป็นการก้าวล่วงในวิชาชีพอยู่ดี อย่าเสนอกลับเข้ามาอีกเลยครับ เพราะมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกทาง **

 การพยายามเปิดคลินิกกัญชา ล่าสุด ไปเปิดที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

แพทย์แผนปัจจุบันก็มียากัญชาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมใช้อยู่แล้วนี่ครับ เขาก็ยังไม่จ่ายกันเลย นับประสาอะไรกับยาแผนไทย เขาจะสั่งจ่ายหรือ?? เพราะเขาทราบดีว่าเขาไม่มีองค์ความรู้ เขาไม่กล้าสั่งจ่ายหรอกครับ

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง คือ ถ้าจะมุ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์มาที่การแพทย์แผนไทย รัฐฯ และฝ่ายการเมืองต้องสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาแผนไทยโดยตรง จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และ อ.หมอบุณย์ อีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านทั้งสองได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาสิทธิหน้าที่ของแพทย์แผนไทย รวมถึงการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพนี้ ... ขอขอบคุณครับ

"หมอออกัสท์" ณัฐวัฒน์ ชินธนะเศรษฐ์

17 มกราคม 2563

ผู้ชม 1041 ครั้ง

Engine by shopup.com