เปิดกิจกรรมตาม ไทม์ไลน์ เรารักพระราชวงศ์ ของ หม่อมก้อย และ ข่าวหม่อมก้อย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

News Update เปิดกิจกรรมตาม ไทม์ไลน์ จาก ทวิตเตอร์ เรารักพระราชวงศ์ @ThaiRoyalFamily ที่ไล่เรียงกันไว้มีดังนี้

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา “พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” เป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

2 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ ในมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ซึ่งบรรจุอยู่ ณ พระอนุสาวรีย์ต่างๆ ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

3 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมให้กำลังใจประชาชนและสมาชิกจิตอาสาที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา รอรับ

5 มีพระบรมราชโองการให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา (เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี)

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี Royal Noble Consort Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani

ภาพและข้อความจาก ทวิตเตอร์ เรารักพระราชวงศ์ @ThaiRoyalFamily

19 มกราคม 2563

ผู้ชม 29787 ครั้ง

Engine by shopup.com