บทความ

ลูกจ้าง นายจ้าง กลุ่มธุรกิจบริการโรงแรม และสมาคมโรงแรมไทย/สมาพันธ์ SME ไทย เข้าขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ที่เข้าดูแลช่วยเหลือ ลูกจ้าง นายจ้าง เป็นอย่างดีด้วยความเข้าใจความเดือดร้อน

หมวดหมู่: "สกู๊ปพิเศษ"

MEDHUB NEWS : ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 29 เมษายน 2663 ที่ทำเนียบรัฐบาลสมาคมโรงแรมไทย นำโดย คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี อุปนายก/ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คุณธรรมจักร เหลืองประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และ สมาพันธ์ SME ไทย โดย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทย พร้อมคณะเข้าพบ นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณรัฐบาลและคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดย คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวชื่นชมการจัดการวิกฤตดังกล่าวของรัฐบาลไทย ที่ดูแล ลูกจ้าง นายจ้างและผู้ประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรมเป็นอย่างดี

ทางด้าน นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทย ได้กล่าวว่า “วิกฤตครั้งนี้ทำให้ SME ไทย ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ โดยเฉพาะลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ประกอบการ ลูกจ้างนายจ้างก็เปรียบเสมือนครอบครัว ต้องช่วยประคับประคองกันไป จะต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดในภาวะเช่นนี้ และที่สำคัญยังมีรัฐบาลได้ยื่นมือมาช่วยเหลือ SME ในเรื่องต่างๆ เมื่อทุกภาคส่วนจับมือร่วมกัน SME ไทยจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิม”

ต่อมาในช่วง 10.00 น ทั้งสมาคมโรงแรมไทยและสมาพันธ์ SME ไทย ได้เข้าพบ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขอบคุณกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่เข้ามาช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้

29 เมษายน 2563

ผู้ชม 427 ครั้ง

Engine by shopup.com