ดร.ณัฐธชลัยย์ มยูรศักดิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์ ประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

MEDHUBNEWS : จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญและสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ เพื่อหารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขุดลองอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ขนาด 2,000,000 ลบม. ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริ

โดยนายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล   ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย  พรรคร่วมรัฐบาล ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐธชลัยย์  มยูรศักดิ์ ที่ปรึกษาและเลขานุการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 357 ครั้ง

Engine by shopup.com