คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แจงด่วน “นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์” ไม่เกี่ยวข้องกับศิริราช ห้ามอ้างอิงทำธุรกิจส่วนตัว

News Update วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563  : หลังจากมีสื่อเผยแพร่ C-cret Therapy Center คลินิกความงามด้าน Cell thrapy คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แจงด่วน “นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์” ไม่เกี่ยวข้องกับศิริราช ห้ามอ้างอิงทำธุรกิจส่วนตัว

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า ได้มีจดหมายจาก รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ต้อกระจก และรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง ศิริราชชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ตำแหน่งในฐานะบุคลากรของคณะไปประกอบกิจการส่วนตัว 

รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ กล่าวว่า ตามที่มีปรากฏผ่านสื่อเผยแพร่ เกี่ยวกับศูนย์เข่าเสื่อม ซีเครท เธอราปี เซ็นเตอร์ สุขุมวิท 39 หรือ C-cret Therapy Center คลินิกความงามด้าน Cell thrapy ซึ่งมีการอ้างอิงนายแพทย์ชนินทร์ ลีวานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

ทาง ศิริราช ขอทำความเข้าใจ และ ชี้แจงข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการใช้เครดิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ตำแหน่งในฐานะบุคลากรของคณะไปประกอบกิจการส่วนตัว ใดๆ ทั้งสิ้น   

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และ เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

สำหรับ ประวัติ นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์  Dr.Chanin Leewanun เคยทำงานที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่เชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical medicine and rehabilitation) เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

การฝังเข็ม  (Acupuncture)   เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูวัย (Anti-aging and regenerative medicine)

03 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 959 ครั้ง

Engine by shopup.com