พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นบุคคลสำคัญอย่างไร google doodle จึงยกย่อง วันคล้ายวันเกิดของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร

หมวดหมู่: ข่าวยอดฮิต

เผยแพร่ : 4ปรับปรุง : 5

พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นบุคคลสำคัญอย่างไร , พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร , phraya si sunthon wohan , น้อยอาจารยาง  พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร

5 กรกฎาคม 2563 , พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย , google doodle วันนี้ , กูเกิล ดูเดิล  , Phraya Si Sunthon Wohan's 198th Birthday , ข่าววันนี้ 

News Update วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563  : ทุกๆ วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ถือเป็นวันคล้ายวันเกิด พระยาศรีสุนทรโวหาร หรือ น้อย อาจารยางกูร   

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า คนไทยยกย่องท่านให้เป็น ปราชญ์ภาษาไทย 

วันนี้ ทั่วโลกได้รับรู้ รับทราบถึง วันสำคัญ 5 กรกฏาคม 2563 โดยทาง กูเกิล ดูเดิล ( Google Doodle) ได้ ปรับเปลี่ยนภาพชั่วคราวบนหน้าโฮมเพจของกูเกิล

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหรือรำลึกถึงเหตุการณ์ เทศกาลหรือวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญต่าง ๆ 

ในปี 2563 กูเกิล ดูเดิล ( Google Doodle)  ได้เฉลิมฉลองวัน พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร ในวันเกิด

ซึ่งท่านพระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ตรงกับปลายรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ประวัติความเป็นมาวัน พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร ความสำคัญ กำหนดการ กิจกรรมงานวันพระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจมีดังนี้

พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นบุคคลสำคัญอย่างไร ? 

พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร เป็นชาวฉะเชิงเทรา ท่านได้รับสมญาว่าเป็นศาลฎีกาภาษาไทย เป็นผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทย เรียกว่า "แบบเรียนหลวง" ใช้สอนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

และหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง งานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง คือท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น แม่กองตรวจโคลงบรรยายประกอบรูปภาพเรื่อง "รามเกียรติ์" รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 100 ปี และตัวท่านเองก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้แต่งด้วยท่านหนึ่ง

เมื่ออายุได้ประมาณ 5-7 ปี เรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร์ กรมการเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่ของท่าน ในขณะที่หลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร อุปสมบทเป็นภิกษุอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่ออายุ 15 ปี

ท่านได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนคร อยู่กับสามเณรน้าชาย ชื่อทัด ณ วัดสระเกศวรวิหาร อายุ 14 ปี บรรพชาเป็นสามเณรเรียนหนังสือไทยกับพระกรรมวาจาจารย์ (จัน) เรียนหนังสือขอมกับพระครูวิหารกิจจานุการ (กรรมวาจาจีน) ศึกษาพระธรรมวินัยจากสำนักต่าง ๆ

พ.ศ. 2425 ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้เป็นองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และองคมนตรีสภาอีกด้วย 

และให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรก ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2414 โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร ( น้อย อาจารยางกูร ) เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ ให้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432 ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า และได้รับพระราชทานพานหมากทอง คนโททอง กระโถนทอง เป็นเครื่องยศ

สำหรับ  กูเกิล ดูเดิล ( Google Doodle) เฉลิมฉลอง พระยาศรีสุนทรโวหาร น้อย อาจารยางกูร ในวันเกิดปีนี้ มีแนวคิดและภาพร่างในช่วงแรกของ Doodle ตามภาพนี้ 

ทั้งนี้ ดูเดิลแรกถูกออกแบบโดย 2 ผู้ก่อตั้งบริษัทกูเกิลคือ แลร์รี เพจและเซอร์เกย์ บริน เมื่อพวกเขาเข้าร่วมเทศกาลเบิร์นนิงแมน (Burning Man) ในปี ค.ศ. 1998

ดูเดิลต่อ ๆ มาส่วนใหญ่เป็นผลงานของเดนนิส ฮวาง (Dennis Hwang)  และทีมงานที่เรียกตัวเองว่า "ดูเดลอส์" ( Doodlers )

ในช่วงแรก ดูเดิลจะเป็นเพียงภาพนิ่ง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2010 ดูเดิลที่รำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของไอแซก นิวตัน ก็เป็นดูเดิลแรกที่เป็นแอนิเมชัน

หลังจากนั้นไม่นาน ดูเดิลที่เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปีของเกม แพ็ก-แมน ก็เป็นดูเดิลแรกที่เป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive) กับผู้ใช้

นอกจากนี้ กูเกิลยังจัดงาน "Doodle 4 Google" ซึ่งเป็นงานประกวดดูเดิลของนักเรียนในแต่ละประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย และผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการแสดงบนหน้าโฮมเพจของกูเกิลในประเทศนั้น ๆ เป็นต้น

อนุสาวรีย์ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ตั้งอยู่บนถนนศรีโสธรตัดใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

 

Phraya Si Sunthon Wohan's 198th Birthday

Today’s Doodle celebrates Thai author, poet, and teacher Phraya Si Sunthon Wohan, who has been credited as the top authority on the Thai language during the rule of King Rama V in the late 19th century.

Sunthon Wohan authored some of the country’s first Thai language textbooks, which were used to educate the country’s youth and members of the royal family.

Phraya Si Sunthon Wohan— born Noi Achan Yangkun on this day in 1822 in the Thai province of Chachoengsao— moved to Bangkok at the age of 13 to begin his lifelong linguistic journey.

Over the next eight years, he studied at one of the capital city’s most ancient temples, the golden Wat Saket, where he mastered a handful of languages, including Thai, Khmer (the official language of neighboring Cambodia), and Pāli (a classical language that originated in India).

Phraya Si Sunthon Wohan’s talents ultimately attracted the attention of King Rama V, and he was appointed to the esteemed role of permanent secretary.

He authored the country’s first textbook, which he used to teach the royal family at Suan Kulaab, the rose garden school in Bangkok’s Grand Palace.

A poet at heart, Sunthon Wohan is also credited with writing Thailand’s very first national anthem.

พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นบุคคลสำคัญอย่างไร ? ดูได้จากสถานที่สำคัญต่างๆ เหล่านี้ 

คำขวัญประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการกล่าวถึงพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

ไว้ในวรรคที่ 3 ว่า "...พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย..."

05 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 1996 ครั้ง

Engine by shopup.com