เปิดโฉมหน้าประธานปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน "เสรี วงษ์มณฑา" จะมาปฏิรูป หรือ โน้มน้าวให้สื่อทำงาน ไม่มีความเป็นกลาง

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

- เพลีย ! โฉมหน้าประธาน ปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน ดร.เสรี วงษ์มณฑา จะมาปฏิรูป หรือ โน้มน้าวให้สื่อทำงานเหมือนช่องเนชั่นทีวี ที่ไม่มีความเป็นกลาง   

News Update วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563  :  หลังจาก เว็บ เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้  ได้เห็นหนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน  15 คน โดยมี ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็น ประธานกรรมการ

และมี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหมด 15 คน ทำให้ต้องถึงกับตะลึง ในการตัดสินใจ นำนักวิชาการสื่อสารมวลชนเลือกข้าง เข้ามานั่งเป็นประธาน

โดย หนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน  15 คน มี ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็น ประธานกรรมการ และ คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , นายธงชัย ณ นคร  สื่อมวลชน บรรณาธิการข่าว , นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สื่อมวลชน อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ผู้บริหาร และ ทายาทหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) , นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น หรือที่รู้จักทั่วไปว่า สุทธิชัย หยุ่น นักหนังสือพิมพ์และ ผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นายภัทระ คำพิทักษ์ อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต นักวิชาการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานการพัฒนา , ศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล อดีตโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ .นางธิดา พัทธธรรม ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น กรรมการและเลขานุการ

ภายหลังจากมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ ตำแหน่งประธาน ที่มี รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ทำหน้าที่ดังกล่าว

เพราะคุณสมบัติ ทัศคติ และ ประวัติ ไม่เหมาะสมกับการ ทำงานในตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบัน รศ.ดร.เสรี ทำงาน และ มีรายการอยู่ที่ช่องเนชั่นทีวี 22 ( NationTV 22 )  มักจะแสดงความคิดเห็นไม่เป็นกลางสม่ำเสมอ

ซึ่งในฐานะสื่อมวลชนแล้ว ไม่ควรอย่างยิ่ง และ ภาพลักษณ์ของ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เสมือนเป็นการทำงานให้รัฐบาลมากกว่า

นอกจากนี้  ช่องเนชั่นทีวี 22 ( NationTV 22 )  ยังมีผู้ประกาศข่าวสาวใหญ่  เจ๊ปอง อัญชะลี ไพรีรัก  กนก รัตน์วงศ์สกุลที่เป็นสื่อมวลชนเลือกข้าง โดยสื่อมวลชนรุ่นใหม่ๆ เลิกเคารพนับถือแล้ว  

ขณะที่ ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่มองว่า ช่องเนชั่นไม่เป็นกลาง ถึงขนาดตั้งแฮชแท็กให้ว่า  #เนชั่นสื่อขยะ  

รวมทั้ง รศ.ดร.เสรี ได้เคยเข้าร่วมกับการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ในปี 2549

ส่วนวิกฤตการณ์การเมืองไทย  2556–2557 ได้เข้าร่วมกับการชุมนุมของ กปปส. โดยขึ้นปราศรัยในแต่ละครั้งด้วยความดุเดือด เผ็ดมัน เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชุมนุม

อีกทั้งเมื่อมีการแยกเวทีชุมนุมออกตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ยังได้ร่วมกับแกนนำกปปส.คนอื่น ๆ ดูแลเวทีชุมนุมที่แยกราชประสงค์

ซึ่งที่เวทีนี้ได้ตอบคำถามของสื่อมวลชนต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษแบบสด ๆ จนเป็นที่ฮือฮา และยังได้ร่วมกับดารา นักแสดง จัดเวทีเฉพาะของดารา นักแสดง ขึ้นต่างหากเป็นเวทีย่อยที่บริเวณทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าชิดลมอีกด้วย

สำหรับ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เคยเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

พร้อมทั้งหารือประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา อ้างว่า มีภารกิจ ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ การสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์

และการพัฒนาการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประสานความร่วมมือในการจัดการข่าวเท็จ ( Fake news )

20 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 674 ครั้ง

Engine by shopup.com