บทความ

ผลวิจัยระดับโลก ยก อสม.มีบทบาทสำคัญ สร้างสุขภาพ ความเสมอภาค ทั้งภาวะโรคระบาด ยามปกติ ที่บางคนไม่เห็นคุณค่า

เว็บไซต์สุขภาพ วาไรตี้ สังคม -  ผลวิจัยระดับโลก ยก อสม.มีบทบาทสำคัญ สร้างสุขภาพ ความเสมอภาค ทั้งภาวะโรคระบาด ยามปกติ ที่บางคนไม่เห็นคุณค่า

News Update วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 - ข่าวล่าสุดวันนี้ วอชิงตัน , ออร์บ มีเดีย  Orb Media  เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ จากการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของเด็กใน 160 ประเทศ

พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ( Community Health Workers : CHWs ) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสุขภาพของชุมชน

แบบจำลองทางสถิติเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทที่เกินคาดคิดของอสม.

แบบจำลองทางสถิติแบบใหม่ของออร์บ มีเดีย ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศหนึ่ง ๆ

ด้วยการเทียบอัตราการตายที่แท้จริงกับอัตราที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการเงิน

จากการตรวจสอบแนวปฏิบัติของประเทศที่มีค่าสถิติผิดปกติ ออร์บ มีเดีย พบว่า อสม.ทั่วโลกสามารถช่วยให้สังคมมีสุขภาพดีขึ้นและเสมอภาคมากขึ้น

คลิ๊กอ่านข่าว  อสม.ฝันสลาย ถามทุกวัน เงินอสม1500เข้าวันไหน 

อสม. พลังสนับสนุนภาคสาธารณสุขที่ใครหลายคนอาจไม่เห็นคุณค่า

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า Orb Media Network ระบุว่า อสม. คือ กลุ่มคนที่มาจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกจากอสม.ด้วยกันเอง

ตลอดจนรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และ/หรือ NGOs เพื่อมาทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้

อสม.สามารถรวมตัวและกระจายกำลังกันในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไปพบปะกับคนในหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้านที่ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการที่ยืดหยุ่นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ผลวิจัยของออร์บ มีเดีย แสดงให้เห็นว่า อสม. สามารถปรับตัวและเก่งทั้งในเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพจิต

และการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพฤติกรรม ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันในระดับโลก

ถึงแนวทางที่จะทำให้อสม. กระจายกำลังได้ดีที่สุดเพื่อการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนด้อยโอกาส

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของอสม. คือ พวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่พวกเขาให้บริการ อสม.จึงมีความเข้าใจปัญหาหรือความยากลำบากที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่ได้มากกว่าคนอื่น ๆ

ที่ไม่ได้มาจากชุมชนเดียวกัน พวกเขาทั้งสามารถรับฟังและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่พวกเขาดูแลด้วยวิธีการที่คนนอกชุมชนไม่สามารถเข้าใจได้ แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนก็ตาม

รายงานฉบับนี้นำเสนอโอกาสในการระดมกำลังและเดินหน้าปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส อาทิ ชุมชนผู้อพยพและแรงงานต่างด้าวในประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงมีช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ

รับชมรายงานฉบับเต็มได้ที่ Orbmedia.org

สำหรับ Orb Media Network เป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่มีการกำหนดวาระ หรือ ประเด็นทางสังคมในการนำเสนอและรายงานข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก

โดยสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ BBC, CBC, Die Zeit, SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune และอีกมากมาย

- Powerful and Proven: Community Health Workers Can Build Health and Equity During Pandemic & Beyond

WASHINGTON ,  PRNewswire/ -- New Orb Media reporting and data analysis of child mortality rates in 160 countries reveals the versatile and affordable role community health workers (CHWs) play in improving community health.

New global model highlights surprising alternatives

Orb Media's new statistical model compares a country's actual child mortality rate vs. its "expected" rate, based on financial and health infrastructure factors.

By examining the practices of outlier countries, Orb identified the global role that CHWs can play in making a more equitable and healthful society.

CHWs an underappreciated health support

CHWs are people from local communities who are enlisted by peers, the government, nonprofits, and/or NGOs to provide vital health services to those who might otherwise go without.

In a short period of time, they can be mobilized to meet many of their community's most pressing needs and are extremely effective at reaching underserved populations.

Flexible deployment in the face of COVID-19

Orb Media's research shows CHWs are adaptable and adept at providing both mental health services and behavioral support, calling for a global conversation of how they might be best deployed today to effectively manage the COVID-19 pandemic.

Vital health services to underserved populations

CHWs' key advantage is that they come from the communities which they serve, with unparalleled ability to understand the challenges faced by their patients.

They are equipped to both contextually listen and educate the people they serve in ways that are beyond the grasp of well-credentialed outsiders.

These programs present an opportunity to deploy and continually improve service to underserved populations, such as immigrant and migrant communities, in countries whose formal healthcare systems still present a gap in care.

Review the full report at Orbmedia.org.

Orb Media is pleased to publish this story alongside members of the Orb Media Network, a group of global agenda-setting media who together reach hundreds of millions of people around the world and includes BBC, CBC, Die Zeit

SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune and others.

19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 703 ครั้ง

Engine by shopup.com