บทความ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำชัดเจน โรงพยาบาลเอกชน 385 แห่ง  จะหรูหราแค่ไหนก็ตาม ตรวจ โควิด-19 Drive Thru ฟรี พร้อมติดตามอาการ

 #มึงว่ากูติดยังวะ เตรียมงบประมาณไว้แล้ว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ย้ำ โรงพยาบาลเอกชน 385 แห่ง  จะหรูหราแค่ไหน ตรวจ โควิด-19 ฟรี รับผิดชอบคนไข้

Hospital car Drive Thru covid โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

News Update วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 - ข่าวล่าสุด นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึง สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลธนบุรี บํารุงเมือง

หรือโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ หรือ ข่าวโควิทล่าสุดในไทย สร้างความวิตก กังวลให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ว่า

ตน หรือบุคคลรอบข้างจะติดโควิด-19 หรือยัง ซึ่งสะท้อนออกมาในโลกออนไลน์ โดย ทวิตเตอร์แฮชแท็ก #มึงว่ากูติดยังวะ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า การเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากโรงพยาบาลเอกชนทั้งการวอล์คอิน (Walk In) หรือไดร์ฟทรู (Drive Thru)

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการค้นหาผู้ป่วย และคลายความกังวลให้กับประชาชน ซึ่งการค้นพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วนั้น

โรงพยาบาลวิภาวดี

นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล รักษาอย่างถูกต้อง เหมาะสมแล้ว ยังช่วยให้รัฐสามารถจำกัดพื้นที่การระบาด และควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ดำเนินการไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม บนมาตรฐานเดียวกัน

กรม สบส.จึงได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจคัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ทั้ง 385 แห่ง 

โดยเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ที่หากขาดความระมัดระวังแล้วก็อาจเป็นสาเหตุในการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้

ประกอบด้วย 1.การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีการไดร์ฟทรู และให้ผู้รับบริการรอฟังผลตรวจ ณ ที่พัก หากผลตรวจไม่พบเชื้อโรงพยาบาลสามารถแจ้งผลผู้รับบริการได้ทันที

แต่หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้ามแจ้งผลตรวจผ่านการส่งข้อความ อีเมลล์ หรือโทรศัพท์

ให้จัดรถพยาบาลที่มีการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับผู้ป่วยมาฟังผลตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว

และ2.หากโรงพยาบาลตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะต้องรับเป็นผู้ป่วยในรักษาของสถานพยาบาลนั้น

แต่หากผู้ป่วยต้องการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ให้จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยโดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

และห้ามมิให้ส่งต่อผู้ป่วยโดยรถสาธารณะ หรือปล่อยให้ผู้ป่วยเดินทางไปด้วยตนเอง

โรงพยาบาลรามคําแหง

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส.)  กล่าวว่า ผู้ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งมีอาการ ประกอบด้วย 1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

อาทิเดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยัน

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด-19

อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

และ 3.ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

อาทิใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด-19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

ทั้งนี้ หากตนหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการตามเกณฑ์ข้างต้น ก็ขอให้รีบไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนใกล้บ้าน

หากแพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะดำเนินการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ให้ทันที

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งมิได้จำกัดแค่ชาวไทยเท่านั้น กลุ่มแรงงานต่างชาติก็สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรีเช่นกัน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตรียมงบประมาณในการตรวจคัดกรองโรคไว้แล้ว

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 1883 ครั้ง

Engine by shopup.com