น้องเซน วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี3 นักกีฬาหนุ่มน้อยหน้าใส จากรั้ววิทยาศาสตร์การกีฬา ฝากถึงนักท่องเที่ยว

News Update วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 62  : โลกออนไลน์ทางเพจ “ชอบจัง บางแสน” ได้โพสต์ภาพ และ ข้อความเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษา โดยทางเพจ ระบุว่า น้องเซน วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี3

นอกจากจะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ รายงานว่า น้องเซน วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี3 เจ้าตัว ฝากถึงคนที่มาเที่ยวบางแสน จ.ชลบุรีว่า

หลังจากนั่งชิล ปาร์ตี้ที่ชายหาดแล้วช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ตรงที่ตัวเองนั่งให้เรียบร้อยเพื่อความสะอาด สวยงาม และน่าท่องเที่ยวด้วยนะครับ

สำหรับ คณะที่หนุ่มเซนเรียนอยู่นี่  ชื่อเต็มๆ คือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีประวัติที่ยาวนานดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ภายใต้ชื่อ หมวดพลานามัย ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ( วศ.บางแสน )

ก่อนที่ต่อมาจะยกระดับเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดังนั้น หมวดพลานามัย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

กระทั่งปี พ.ศ. 2523 จึงได้ยกระดับเป็น คณะพลศึกษา พร้อมกับเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2525

อย่างไรก็ตาม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเหตุนี้ คณะพลศึกษา จึงต้องเปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์

จนถึง พ.ศ. 2545 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ได้รับการยกระดับจัดตั้งเป็น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา เทียบเท่าคณะ

กระทั่ง พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยบูรพา มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ จากมหาวิทยาลัยในระบบราชการ เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับของรัฐ ( มหาวิทยาลัยนอกระบบ ) มีการบริหารจัดการที่อิสระกว่า

ดังนั้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปัจจุบัน

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

Cr. เพจชอบจังบางแสน

03 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 776 ครั้ง

Engine by shopup.com