บทความ

เตือนภัย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกเมษายน สาเหตุการตาย ส่วนใหญ่เป็น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง อ้วน โรคปอด ไตเรื้อรัง

 สาธารณสุข เตือนภัย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกเมษายน สาเหตุการตาย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง อ้วน โรคปอด ไตเรื้อรัง

News Update - วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,583 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 1,366 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 213 ราย จากต่างประเทศ 4 ราย รักษาหายเพิ่ม 860 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 28,696 ราย อาการหนัก 871 ราย ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 250 ราย

แม้ในวันนี้จำนวนผู้ป่วยจะไม่สูงเท่ากับหลายวันที่ผ่านมา แต่ยังพบผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก และเสียชีวิตในอัตราที่สูง 

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้จำนวน 15 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 6 ราย

อายุระหว่าง 29-93 ปี อยู่ใน กทม. 9 ราย ชลบุรี พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครปฐม ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 1 ราย

ปัจจัยเสี่ยงทำให้อาการรุนแรงจนเสียชีวิตคือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง หลอดเลือดสมอง ภาวะอ้วน โรคปอดเรื้อรัง ไตเรื้อรัง และติดบ้านติดเตียง 

ส่วนสาเหตุการติดเชื้อมาจากมีผู้ติดเชื้อมาเยี่ยมรับประทานอาหารกับ

ผู้ติดเชื้อ พนักงานร้านคาราโอเกะ ร่วมสัมมนากับผู้ติดเชื้อ และสัมผัสผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อ ดังนั้น

ต้องเข้มงวดมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสถานที่เสี่ยง ลดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนอย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดกำกับติดตามมาตรการ DMHTTA ทั้งส่วนบุคคล และสถานที่

“ขณะนี้สถานการณ์ในจังหวัดส่วนใหญ่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ภายใต้มาตรการควบคุมที่กำหนด แต่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลยังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

 โดยระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พบถึง 16,045 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.2 ของการติดเชื้อทั้งประเทศที่มีจำนวน 36,290 ราย

 ได้เร่งรัดเฝ้าระวังคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อตรวจจับการระบาดของโรค ขอให้ประชาชนร่วมมือป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดโรค” นายแพทย์เฉวตสรร กล่าว

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขณะนี้ฉีดสะสมแล้ว 1,411,614 โดส แบ่งเป็นรับวัคซีนเข็มแรก 1,075,756 ราย และครบ 2 เข็ม 335,858 ราย

โดยในวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 66,968 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 16,035 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 50,933 ราย

30 เมษายน 2564

ผู้ชม 318 ครั้ง

Engine by shopup.com