บทความ

กรมการขนส่งทางบก พบผู้ป่วย โควิด 19 เดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ ล่าสุด ยกระดับเข้มคัดกรอง ในรถทัวร์ รถตู้ รถโดยสารสาธารณะ บขส.ทั่วประเทศ

 กรมการขนส่งทางบก พบผู้ป่วย โควิด 19 เดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ ล่าสุด ยกระดับเข้มคัดกรอง ในรถทัวร์ รถตู้ รถโดยสารสาธารณะ บขส.ทั่วประเทศ

News Update - วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 : หลังจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.แจ้งว่าพบพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 9 คน มีทั้งพนักงานขับรถ และ พนักงานเก็บค่าโดยสาร ทั้ง รถเมล์ธรรมดา และ รถปรับอากาศ

อีกทั้ง ใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก. อย่างแออัด ล่าสุด พบว่า ผู้ป่วย โควิด 19 วันนี้ บางรายมีประวัติการเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ ( โควิดวันนี้ 2 พค 64 : พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 1,940 ราย และ  เสียชีวิต 21 ราย

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบ ผู้ป่วย โควิด 19 ล่าสุด ในพื้นที่ต่างๆ

บางรายมีประวัติการเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ โควิดวันนี้ไทย ไทม์ไลน์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดคมนาคมที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและประชาชนทราบถึงแนวทางที่ชัดเจน

โดย กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันขั้นสูง

ทั้งการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงาน และกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ดังนี้

การเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะ ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ให้บริการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เข้มงวดการตรวจคัดกรอง เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล

โดยให้จัดทำสมุดตรวจอุณหภูมิก่อนและหลังการปฏิบัติงานหรือการให้บริการอย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส สามารถปฏิเสธการให้บริการและดำเนินการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขทันที

2.จัดจุดลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาท์ “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร และก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ

3.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถ หรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องสุขา

โดยให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถ

และจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเพิ่มมาตรการฉีดพ่นยากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร

4.กรณีการซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งต้องจัดระบบคิวให้เป็นไปตาม มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

5.ขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ ทุก 2 ชั่งโมง งดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ

6.กำกับดูแลให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง โดยต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารเด็ดขาด

7.เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้โดยสารทราบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง

และสื่อของกรมการขนส่งทางบรวมทั้งกำกับควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A โดยจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งในส่วนของการสวมใส่ หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา และหากวัดอุณหภูมิผู้โดยสารได้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ

กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สำหรับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องงดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการ

โดยให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น  จัดที่นั่งคอย มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส พื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน  โดยขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

02 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 358 ครั้ง

Engine by shopup.com