“ภูเก็ต พังงา กระบี่” เป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่ง "นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

 

MED HUB NEWS - หากพูดถึง พังงา คือจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงาม

ที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

ขณะที่ วิถีชีวิต คนในพังงา เป็นที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจ  

ภาพสื่อ ททท. สำนักงานพังงา

เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกน ในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า ฯลฯ

นอกจากนั้น พังงา ยังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ำของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ฯลฯ

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ำค่า ที่ทำให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา มีการประสานงานของ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กับ ททท.ภูเก็ต พังงา 

ภาพจังหวัดพังงา 

ทั้งนี้ ในเมืองท่องเที่ยวทางทะเล สิ่งสำคัญคือ ศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จึงทำให้สำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา เปิดให้นักท่องเที่ยวใช้ Mobile Application “Amazing Thailand” สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

และ Mobile Application “Tourism Thailand” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นแอปพลิเคชั่นท่องเที่ยวที่ครอบคลุมข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร โรงพยาบาล แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรมและงานประเพณี พร้อมด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ

เช่นแผนที่นำทาง GPS และภาพ VR 360 รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้งานชอบพร้อมทั้งแชร์รายการต่างๆ ไปยังอีเมล์ และโซเซียลเน็ตเวิร์กได้อีกด้วย

สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และการผจญภัย

เช่น วัดราษฎร์อุปถัมภ์ วัดนารายณิการาม เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ อ่าวพังงา เกาะปันหยี เขาหลัก น้ำตกโตนช่องฟ้า ฯลฯ ซึ่งการที่จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย

ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย และ ต่างชาติเข้ามาใช้บริการทางสุขภาพมากยิ่งขึ้น บางประเทศมีทัวร์มาลงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยตรง ซึ่งมีโรงพยาบาลให้เลือกมากมาย ทั้งพังงา และ ภูเก็ต ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนจะมีความพร้อมมากที่สุด

ขณะที่ ภาครัฐ กรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข ทำงานค่อนข้างโดดเดี่ยว ไม่มีการประสานงานใดๆ กับเครือข่าย ที่จะช่วยเสริมให้คนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น 

เรื่องกฏหมายต่างๆ ก็สำคัญที่ต้องปลดล็อคให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่  Medical Hub สร้างรายได้สู่ประเทศ   

ทีมข่าวเว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com รายงานว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ระบบสาธารณสุขต้องพัฒนาให้พร้อมต่อจำนวนนักท่องเที่ยว

โดย โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จ.พังงา เป็นโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เกาะ 

ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณมูลนิธิชัยพัฒนาในการปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีสภาพทรุดโทรม

และได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ รวม 5 แห่ง  โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด พร้อมทั้งพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์” “โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์”

“โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์” “โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์” และ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรักชัยพัฒน์”

“ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ปรับปรุง ทั้งด้านภูมิทัศน์  ความสะอาดของอาคารบริการ รวมทั้งพื้นที่โดยรอบ ในส่วนอาคารที่ชำรุดเช่น ฝ้าเพดาน สีหลุดลอก ได้ให้ช่างจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเมินพร้อมวางแผนปรับปรุง โดยส่วนที่ซ่อมแซมได้ เช่น การเปลี่ยนฝ้าเพดาน การทาสี"

สำหรับโรงพยาบาลรัฐ เช่น โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ มีการพัฒนารองรับเมืองพังงา เป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ในภาครัฐจึงสำคัญมาก

ส่วน รพ.เอกชนมีการพัฒนาไปไกลมาก ทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม รองรับนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณมากพอที่จะใช้จ่ายบริการแพงๆ ส่งผลให้บริการด้านอื่นๆ ได้ประโยชน์ไปด้วย     

นางสายใจ ภิญโญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ได้รับคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้นที่ 5" 

สำหรับในสามจังหวัดพื้นที่ติดต่อกันนั้น “ภูเก็ต พังงา กระบี่” ถือเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับหนึ่ง "นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ที่บินตรงมาจากต่างประเทศ หรือ ต่อเครื่องมาจากสุวรรรณภูมิ บางคนอยู่เป็นปี

ทำให้ธุรกิจในเมืองเติบโตขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาหลายๆ ด้านที่ไม่เอื้อกับนักท่องเที่ยว รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงด่วน !  

Cr. TAT Phuket : Tourism Authority of Thailand, Phuket Office

ABOUT Phuket Phang-nga and Krabi.

Phuket Province is located in Southern Thailand. It is the biggest island of Thailand and sits on the Andaman Sea. The nearest province to the north is Phang-nga and the nearest provinces to the east are Phang-nga and Krabi.

Phuket has a large Chinese influence, so you will see many Chinese shrines and Chinese restaurants around the city. A Chinese Vegetarian Festival is held there every year. While the Chinese community is quite big, there are many other ethnicities bringing all their traditions and festivals from all over the world to Phuket.

Being a big island, Phuket is surrounded by many magnificent beaches such as Rawai, Patong, Karon, Kamala, Kata Yai, Kata Noi, and Mai Khao. Laem Phromthep Viewpoint is said to feature the most beautiful sunsets in Thailand.

It isn’t all just beaches though, there is also fantastic classical architecture such as the Goom Restaurant. That and the very welcome atmosphere and the famous Phuket nightlife, you can see why the island is a hotspot for tourists in Thailand.

Visiting Phuket is easy as there are many travel options. 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

10 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2955 ครั้ง

Engine by shopup.com