บทความ

หลังจากเจ้านายสิ้นพระชนท์ "หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร" พระราชนัดดา ในหลวงรัชกาลที่ 4 "สิ้นชีพิตักษัย" มาทำความรู้จัก หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร คือใคร

 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร คือใคร หลังจาก "หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร" พระราชนัดดา ในหลวงรัชกาลที่ 4 "สิ้นชีพิตักษัย" มาทำความรู้จัก หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา 

 

News Update - วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 หลังจาก นาวาอากาศตรี "หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร" "สิ้นชีพิตักษัย" เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยพระอาการพระหทัยล้มเหลว ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริชันษา 97 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ “หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร” และพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ 54 ราย

 โดย ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์

โดยมีเนื้อหาดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3 แก่ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี อีก 2 ฉบับ ดังนี้

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 52 ราย

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตํารวจ ซึ่งทุพพลภาพหรือพิการจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 2 ราย

โดยทั้ง 2 ฉบับ ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ เฟสบุ๊ค Royal World Thailand - รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย รายงานว่า หม่อมเจ้า​เวียง​วัฒนา​ ชยางกูร ประสูติ​ 30 เมษายน​ 2467 ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป กับหม่อมแหวนศุลี บุญยมาลิก

โดยทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสกสมรสกับ ชมชื่น โกมารกุล ณ นคร มีโอรส 1 คน

ปัจจุบัน ยังมีพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าชั้นพระราชนัดดาในรัชกาลที่ 4 อีก 3 พระองค์ คือ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ (91 ชันษา) , หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (91 ชันษา) และ หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (88 ชันษา)

หลังการสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาแล้ว ทำให้หม่อมเจ้าปุสาณ ทรงเป็นพระอนุวงศ์หม่อมเจ้าชั้น 4 ที่ชันษาสูงสุดในปัจจุบั​น นอกจากนี้ หม่อมเจ้าอุทัย​เที่ยง​ พระกนิษฐภคินี ทรงเป็นพระอนุวงศ์​ชั้นหม่อมเจ้า​ฝ่ายในที่ชันษา​สูง​ที่สุด​ใน​ราชสำนักไทย

สำหรับ ประวัติ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร คือใคร, กูร หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา คือ, ประวัติมีดังนี้ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร 30 เมษายน พ.ศ. 2467 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอดีตอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์พระองค์แรก ประสูติแต่หม่อมแหวนศุลี ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุญยมาลิก)

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2467 มีโสทรานุชาและโสทรกนิษฐภคินีรวมสององค์ คือ หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร เป็นเจ้านายที่ชันษาสูงที่สุดในหมู่พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทั่งสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ด้วยพระอาการหทัยล้มเหลว เนื่องจากปัปผาสะอักเสบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริชันษา 97 ปี

การนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคม และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

กรณียกิจ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ทรงปฏิบัติกรณียกิจต่าง ๆ เช่น เสด็จเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาชิกราชสกุลชยางกูร ในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เสด็จเป็นเจ้าภาพร่วมกับหม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร, หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เสด็จพร้อมด้วย หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร, หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร และหม่อมจรุงใจ ชยางกูร ณ อยุธยา ไปทรงเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิต​ และสนามเสือป่า​ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญพวงมาลัยและกระเช้าพระราชทานไปทูลถวาย หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร​, หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร​ และหม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร​ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

พระทายาท

หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร มีโอรสเพียงคนเดียว เกิดแต่หม่อมชมชื่น โกมารกุล ณ นคร คือ

หม่อมราชวงศ์พงศ์ไชยา ชยางกูร สมรสกับศรีรัตนา ชยางกูร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัณหะยูวะ) มีบุตรสองคน คือ หม่อมหลวงรัตนพงษ์ ชยางกูร, หม่อมหลวงอธิพรพงศ์ ชยางกูร

พงศาวลีของ หม่อมราชวงศ์พงศ์ไชยา ชยางกูร

ธรรมเนียมพระยศของ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร การทูล ฝ่าพระบาท การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน การขานรับ กระหม่อม/เพคะ

อ้างอิง : Royal World Thailand - รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย , ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก : หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา, นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, มจ.เวียงวัฒนา, มจ.เวียงวัฒนา คือ, มจ.เวียงวัฒนา คือใคร, เวียงวัฒนา, หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร คือใคร, หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ประวัติ, ประวัติหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร, พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี, "หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร" พระราชนัดดา ในหลวงรัชกาลที่ 4

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 3595 ครั้ง

Engine by shopup.com