บทความ

ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ อรุณีดามาพงษ์ อนันต์ดามาพงษ์ 2 บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย กำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย

 ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ อรุณีดามาพงษ์ อนันต์ดามาพงษ์ 2 บุคคลนามสกุลดัง ล้มละลาย กำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ

News Update - ข่าว 21 กรกฎาคม 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลขทั้งสองล้มละลายและกำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย

ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ คดีหมายเลขแดงที่ ล.4939/2560 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ข่าวแนะนำ

- หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือใคร ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิงสังวาลย์สิริวชิรภักดิ์

โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ นายอนันต์ ดามาพงษ์ ที่ 1 นางอรุณี ดามาพงษ์ ที่ 2 จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนจำเลยทั้งสองโดยเปิดเผย ณ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว

มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยทั้งสองที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า  นามสกุลชื่อดังมาจาก  คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร โดย  คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ซึ่งเป็นนามสกุลของฝ่ายมารดา

มารดาของคุณหญิงอ้อ นั้น คือ นางพจนีย์ ณ ป้อมเพชร ซึ่งเป็นบุตรสาวของ พ.อ.พร้อม ณ ป้อมเพชร ซึ่งสืบสกุลจากบิดาคือหลวงคลัง (ต่วน)  ณ ป้อมเพชร

คุณหญิงพจนีย์ สมรสกับ พล.ต.ท. เสมอ ดามาพงศ์ มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน คือ นายพงษ์เพชร, พล.ต.อ.เพรียวพันธ์, นายพีระพงศ์ และคุณหญิงพจมาน

แท็ก : อรุณีดามาพงษ์, อนันต์ดามาพงษ์, อนันต์ ธ นา ดา มา พง ษ์, อนันต์ธนาดามาพงษ์, นาง อรุ ณี ดา มา พง ษ์, นาย อนันต์ ธ นา ดา มา พง ษ์, อรุ ณี ดา มา พง ษ์, ราชกิจจานุเบกษา ปลด ล้มละลาย 2564 , ล้มละลาย, ราชกิจจาฯ, ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด, ราชกิจจานุเบกษาล้มละลาย, รายชื่อบุคคลล้มละลาย ปี2564, เว็บไซต์สุขภาพ, ข่าวสาธารณสุข

21 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 1340 ครั้ง

Engine by shopup.com