รู้จัก ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 ของ พิธาลิ้ม เจริญรัตน์ และ ว่าที่ คณะรัฐมนตรีไทย

บทความ

รู้จัก ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 ของ พิธาลิ้ม เจริญรัตน์ และ ว่าที่ คณะรัฐมนตรีไทย

รู้จัก ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 ของ พิธาลิ้ม เจริญรัตน์ และ ว่าที่ คณะรัฐมนตรีไทย

 

#รัฐบาลก้าวไกล News Update ข่าววันนี้, ข่าววันนี้ล่าสุด ข่าวสด ข่าวด่วนวันนี้ Google News ไทย, google ข่าวฮอตวันนี้, google ข่าววันนี้, ok google ข่าววันนี้, ข่าววันนี้สด, ข่าว-วัน-นี้  หลังหมดวาระ นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 ว่าที่ นายกรัฐมนตรีไทย, นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 คือใคร, นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์

คณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ

คณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนรัฐมนตรีในคณะนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน

ว่าที่ นายกรัฐมนตรีไทย

ประวัติ

การปฏิบัติหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงานและบ้านพัก

 

รองนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีไทย

 

ธงประจำตำแหน่ง

ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย

 

แท็ก : ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย, ธงประจำตำแหน่ง, คณะรัฐมนตรีไทย, นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 วิกิพีเดีย, #รัฐบาลก้าวไกล, #ไทยสร้างไทย, #เพื่อไทย, #ทิมพิธา, 

อ้างอิง : 

18 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 11318 ครั้ง

Engine by shopup.com