บทความ

รู้จัก ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 ของ พิธาลิ้ม เจริญรัตน์ และ ว่าที่ คณะรัฐมนตรีไทย

รู้จัก ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย ธงประจำตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 ของ พิธาลิ้ม เจริญรัตน์ และ ว่าที่ คณะรัฐมนตรีไทย

 

#รัฐบาลก้าวไกล News Update ข่าววันนี้, ข่าววันนี้ล่าสุด ข่าวสด ข่าวด่วนวันนี้ Google News ไทย, google ข่าวฮอตวันนี้, google ข่าววันนี้, ok google ข่าววันนี้, ข่าววันนี้สด, ข่าว-วัน-นี้  หลังหมดวาระ นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 ว่าที่ นายกรัฐมนตรีไทย, นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 คือใคร, นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์

คณะรัฐมนตรีไทย

คณะรัฐมนตรีไทยเป็นคณะบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในราชอาณาจักรไทย คณะรัฐมนตรีเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทย สมาชิกของคณะรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการเสนอชื่อโดยนายกรัฐมนตรีและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งประกอบไปด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ

คณะรัฐมนตรีไทยนั้นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าคณะกรรมการราษฎร และหลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2475 จึงเปลี่ยนมาเรียกว่าคณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนรัฐมนตรีในคณะนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้คณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีได้ไม่เกิน 35 คน

ว่าที่ นายกรัฐมนตรีไทย

ประวัติ

การปฏิบัติหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงานและบ้านพัก

 

รองนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีไทย

 

ธงประจำตำแหน่ง

ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย

 

แท็ก : ตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย, ธงประจำตำแหน่ง, คณะรัฐมนตรีไทย, นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 วิกิพีเดีย, #รัฐบาลก้าวไกล, #ไทยสร้างไทย, #เพื่อไทย, #ทิมพิธา, 

อ้างอิง : 

18 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 1210 ครั้ง

Engine by shopup.com