บทความ

วันออกพรรษา ดื่มเหล้าได้ไหม วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม  อ่านกฎหมายห้ามขายเหล้าวันใด-ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร

วันออกพรรษา ดื่มเหล้าได้ไหม วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม  อ่านกฎหมายห้ามขายเหล้าวันใด-ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร

 

คำถามมากมายว่า ห้ามขายเหล้าวันออกพรรษา, วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม, 29 ตุลาคม 2566 ขาย เหล้า ได้ ไหม, 29 ตุลาคม 2566 ร้านเหล้าเปิดไหม, 29 ตุลาคม 2566 วันอะไร

“วันออกพรรษา” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะร่วมกันทำบุญตักบาตร ไหว้พระ ถือศีล หรือร่วมงานประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้จึงมีกฎหมายห้ามขายเหล้า รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันออกพรรษาด้วย และหากพบว่ามีการทำผิดจะมีโทษ

วันออกพรรษา กินเหล้าผิดหลักศาสนา ส่วนการขายเหล้าผิดกฎหมาย

ตามที่มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “กำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558” ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่า  “ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ”

รวมถึงยังมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ระบุอีกว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”

เว้นแต่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทสามารถทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฎภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฎของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น

ประกอบกับความเชื่อทางพุทธศาสนา วันออกพรรษาก็นับว่าเป็นวันพระใหญ่ ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่จะงดเว้นจากการทำผิดศีล 5 ที่มีการงดดื่มสุราอยู่แล้ว ดังนั้นสรุปได้ว่าวันออกพรรษาไม่ควรดื่มเหล้า เพราะอาจผิดหลักศาสนา ขณะที่การขายเหล้านั้นผิดหลักกฎหมาย เว้นแต่กรณีการซื้อในร้านค้าปลอดอากรภายในท่าอากาศยาน

แท็ก : ห้ามขายเหล้าวันออกพรรษา, วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม, 29 ตุลาคม 2566 ขาย เหล้า ได้ ไหม, 29 ตุลาคม 2566 ร้านเหล้าเปิดไหม, 29 ตุลาคม 2566 วันอะไร

28 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 4385 ครั้ง

Engine by shopup.com