คำถาม ทําไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วัน กุมภาพันธ์ มี 29 วัน มีปีไหนบ้าง ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่มี 366 วัน คือ ปี พ ศ ใด

บทความ

คำถาม ทําไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วัน กุมภาพันธ์ มี 29 วัน มีปีไหนบ้าง ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่มี 366 วัน คือ ปี พ ศ ใด

คำถาม ทําไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วัน กุมภาพันธ์ มี 29 วัน มีปีไหนบ้าง ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่มี 366 วัน คือ ปี พ ศ ใด

 

กุมภาพันธ์เป็นเดือนพิเศษที่จะมีเพียง 28 วันเท่านั้น เป็นที่รู้กันดีว่าทุกๆ 4 ปีจะมี 29 วัน แต่รู้หรือไม่เราเรียกปีนั้นว่า “ปีอธิกสุรทิน”

โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ อธิกสุรทิน อย่างเป็นทางการไว้ว่า “วันที่เพิ่มขึ้นในปีสุริยคติ คือในปีนั้นมีการเพิ่มวันเข้าไปในเดือนกุมภาพันธ์อีกวันหนึ่งเป็น 29 วัน” โดยปกติเดือนกุมภาพันธ์ที่มี 28 วัน ในปฏิทินบางฉบับจะเรียกปีนั้นว่า “ปีปกติสุรทิน” และเรียกปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ว่า "ปีอธิกสุรทิน" นั่นเอง

คำว่า “อธิกสุรทิน” อาจจะเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นหูหรือไม่ค่อยได้ยินมากนัก โดยคำนี้เกี่ยวข้องกับปฏิทินหรือการนับวันเดือนปีโดยเฉพาะ คำว่า อธิกสุรทิน ประกอบด้วยคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด อธิ(อ่านว่า อะ-ทิ-กะ) หมายถึง เกิน หรือ เพิ่ม ส่วนคำว่า สุรทิน มาจาก สุร + ทิน สุร ในที่นี้แปลว่า “พระอาทิตย์” ส่วนทิน แปลว่า “วัน”

การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดยเพิ่มวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ขึ้นมาอีกหนึ่งวัน

เหตุที่จะต้องมีปีอธิกสุรทินทุก 4 ปี เพราะตามระบบของปฏิทินทางสุริยคติ จะต้องเพิ่มวันเข้าไป 1 วันเพื่อให้ปีนั้นมี 366 วัน วันที่เพิ่มเข้าไปนี้เรียกว่า อธิกสุรทิน การที่ต้องเพิ่มวันเนื่องจากในปีหนึ่งๆ นั้นตามความเป็นจริงมีจำนวนวัน 365.25 วัน ไม่ใช่ 365 วันถ้วนอย่างที่เราเข้าใจ ดังนั้นเพื่อรวมเศษที่ตกค้างในแต่ละปีให้เป็น 1 วันได้ก็จะทำได้ทุกๆ 4 ปี ทำให้สะดวกในการนับจำนวนวันในแต่ละปี คือนับจำนวนถ้วนๆ โดยให้ปีที่ 1, 2, และ3 มี 365 วัน และปีที่ 4 มี 366 วัน เป็นดังนี้เรื่อยไปนั่นเอง

แท็ก : ทําไมเดือนกุมภาพันธ์ถึงมี 29 วัน, กุมภาพันธ์ มี 29 วัน มีปีไหนบ้าง, ปีอธิกสุรทิน คือ ปีที่มี 366 วัน คือ ปี พ ศ ใด, 29 กุมภาพันธ์ 2567, 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภาษาอังกฤษ,

23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 6768 ครั้ง

Engine by shopup.com