ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บทความ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อควบรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อควบรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย

และองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เพื่อยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองโพนพิสัย”

(7 มีนาคม 2567) ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อควบรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลและ ยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองโพนพิสัย โดยมีนายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศบาลตำบลโพนพิสัย , นายสุพจน์ ฉันทพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ร่วมลงนามฯ มีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผู้บริหาร อบต.จุมพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภา อบต.จุมพล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

เทศบาลตำบลโพนพิสัย และองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ในตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 116 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วย 26 หมู่บ้าน และมีประชากร มากกว่า 21,000 คน จึงเหมาะสมที่จะทำการรวมหรือยุบรวมพื้นที่ทั้งสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อเป็น “เทศบาลเมืองโพนพิสัย” และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะได้รับบริการสาธารณะ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อควบรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เข้าด้วยกันแล้วยกฐานะขึ้นเป็น “เทศบาลเมืองโพนพิสัย”

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคคาย

07 มีนาคม 2567

ผู้ชม 334 ครั้ง

Engine by shopup.com