“เครือสหพัฒน์” สนับสนุน “รพ.รามา” เดินหน้าโครงการ Senior Complex

บทความ

“เครือสหพัฒน์” สนับสนุน “รพ.รามา” เดินหน้าโครงการ Senior Complex

“เครือสหพัฒน์” สนับสนุน “รพ.รามา” เดินหน้าโครงการ Senior Complex

 

 

มุ่งสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุครบวงจรเครือสหพัฒน์ สนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีดำเนินโครงการศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร เดินหน้าร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนด้านคำปรึกษาและวิชาการ หวังสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุครบวงจรเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา 

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคนเครือสหพัฒน์ได้เล็งเห็นเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าในกลุ่ม Health Care และ Wellness

รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)

ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีเป้าหมายที่จะสร้างต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ปลอดภัยมีคุณภาพที่ดีในราคาค่าบริการที่เข้าถึงได้และเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสา 

“เครือสหพัฒน์ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอบเขตของความร่วมมือระหว่างเครือสหพัฒน์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันพร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษา ด้านวิชาการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” คุณวิชัย กุลสมภพ กล่าว

ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย

1)ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ วิจัย

พัฒนานวัตกรรม และเป็นแหล่งฝึกอบรมแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

รวมถึงให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 2) โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์

ในรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย 3) สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี

ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา มีโรคซับซ้อน ช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย


“เราจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและศักยภาพของเครือสหพัฒน์ที่มีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยด้วยการผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ มาช่วยส่งเสริมทำให้ Senior Complexของเราเป็นต้นแบบการบริบาลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากขึ้น

นอกจากนี้การทำงานร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย จะช่วยต่อยอดความรู้และสร้างผลงานทางด้านวิชาการในด้านต่าง

ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้คุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยดียิ่งขึ้นต่อไป” ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ กล่าว

05 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 248 ครั้ง

Engine by shopup.com