"ท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ" มอบรางวัล “เยาวชนต้นแบบ” หรือ THAILAND MASTER YOUTH 2018

การออกมาร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย บนเวทีการประกาศรางวัล THAILAND MASTER YOUTH  2018 รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมด้วย  

เมดฮับนิวส์ดอทคอม เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า นายณัฏฐกรณ์  ศิริบุตร ประธานชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย และ นายธีรเดช  พวงศิริ ประธานจัดงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสาจะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น

โดยการพัฒนาเยาวชนมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชน อันได้แก่ การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน THAILAND MASTER YOUTH 2018 งานประกาศรางวัลเกียรติยศ เชิดชูเยาวชนไทยแห่งปี 

จุดมุ่งหมายเพื่อเฟ้นหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติ เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม เพือนำความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ องค์ประธานที่ปรึกษาชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย 

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

เสด็จเป็นองค์ประธานเพื่อประทานรางวัล THAILAND MASTER YOUTH  2018   รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี 

งานของ "เยาวชน" ที่ใหญ่ที่สุด เป็นกลางที่สุด คัดเลือกเยาวชนคุณภาพที่สุด ในประเทศไทย 5  สาขา  แบ่งเป็น 1 เยาวชนต้นแบบ สาขา วิชาการ 2 เยาวชนต้นแบบ สาขา ศิลปวัฒนธรรม 3  เยาวชนต้นแบบ สาขา กีฬา  4 เยาวชนต้นแบบ สาขา นักร้อง นักแสดง นักดนตรี  และ 5 เยาวชนต้นแบบ สาขา ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  เพื่อรับรางวัล

ภายในงานมีกองทัพเยาวชน ดารา นักร้อง นักแสดง พร้อมแฟชั่นโชว์จากสถาบันต่างๆ  อาทิ ชิง-หฤษฎ์ ชีวการุณ , ปุยเมฆ-นภสร  วีระยุทธวิไล ,พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, จากจีเอ็มเอ็มทีวี

วชิรวิทญ์ ไพศาลสกุลวงศ์,ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, นักแสดงจากช่อง 3 , กั้ง เดอะสตาร์ ( วรกร ศิริสรณ์ ), เพลงขวัญ เดอะสตาร์ ( นัตยา ทองเสน )

คอปเตอร์-ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี จาก 2 Moon เดอะซีรีย์,ไนซ์-วิชญ์พล สมคิด ก็อบลิ้น เดอะโปรเจ็คท์,ยูโร ยศวรรธ์ ทะวาปี ,หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, นักแสดงจากช่อง 7 สี

แคทลียา เจนนี่ ซาฟท์ นักแสดงจากช่อง 8 , ไม้หมอน เดอะว้อยซ์ ( วชิรวิทย์ จีนเกิด) , ภูวิรัช  สิงคลีบุตร , วิสุตาภัทร  อุบลรัศมี นักแสดงจากช่อง IPM และ เยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกคับคั่ง

ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ และความภูมิใจของเยาวชนต้นแบบ งานประกาศรางวัลเยาวชนเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง  "Thailand Master Youth 2018"  

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ 

Thailand Health and Wellness News 

04 มกราคม 2562

ผู้ชม 1649 ครั้ง

Engine by shopup.com