"พิจิตร" อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบูมสุดๆ เตรียมตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารใหม่

หมวดหมู่: BUSINESS

 

MED HUB NEWS - ข่าวดีเมืองชาละวัน www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ ของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่านายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดใกล้เคียง และจังหวัดที่มีแนวโน้มในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี และเพื่อเป็นการขยายสถานีขนส่งผู้โดยสารระดับจังหวัด ให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการยังสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับ   ใช้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม 

เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางในเขตพื้นที่ตำบลปากทาง ป่ามะคาบ คลองคะเชนทร์ ท่าหลวง โรงช้าง บ้านบุ่ง และตำบลในเมือง เมืองเก่า เขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 

โดยมีขนาดของที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ และอยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร โดยอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากย่านชุมชนมากนัก 

ผู้สนใจที่ประสงค์จะมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว ยื่นคำขอหรือติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก 02-271-8506 -7 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร หมายเลขโทรศัพท์ 056-990-372  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

จังหวัดพิจิตรเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศ เนื่องจากเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ อีกทั้งมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่ภาคเหนือตอนบน  ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาด้านการกระจายการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง

เพราะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารมีความแออัด ไม่สามารถรองรับจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐาน และสามารถรองรับการกระจายการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหารถโดยสารประจำทางไม่มีสถานที่จอดและรับส่งผู้โดยสาร ปัญหาสภาพการจราจรที่ติดขัด เนื่องมาจากผู้ประกอบการต้องนำรถมาจอดรับส่งผู้โดยสารริมถนน และปัญหาความแออัดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลสำคัญต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดรับสมัคร   ผู้ประสงค์มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารพิจิตแห่งใหม่ทดแทนแห่งเดิม 

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับบริการผู้โดยสาร ที่จำหน่วยตั๋ว ห้องสุขา ที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พักผู้โดยสาร ที่รับฝากของ และลานจอดรถที่มีทางเข้าออกที่สะดวกต่อการจราจรภายในสถานีขนส่งด้วย   

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

 

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

 

04 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2062 ครั้ง

Engine by shopup.com