"นักเรียนมัธยมใส่ ชุด ไปรเวท มาเรียนได้ "กรุงเทพคริสเตียน" ผู้นำแห่งยุคดิจิตอล โรงเรียนแรกของประเทศ เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com

บทความ

"นักเรียนมัธยม" ใส่ชุด ไปรเวท มาเรียนได้ "กรุงเทพคริสเตียน" ผู้นำแห่งยุคดิจิตอล โรงเรียนแรกของประเทศ

หลังจากโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลว่า "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" ( Bangkok Christian College , ก.ท, BCC ) มีการอนุญาตให้นักเรียนแต่ง ชุดไปรเวท มาเรียนได้นั้น

ความคืบหน้าล่าสุดได้มีเอกสารแจ้งเป็นการภายในของกรุ๊ปไลน์กลุ่มผู้ของนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ระบุว่า หนังสือที่ กท.ก 33/2019 ลงวันที่ 7 ม.ค.2019 เรื่อง การทำวิจัยเครื่องแต่งกายของนักเรียน เรียน ท่านผู้ปกครอง เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว

เป็นสังคมแห่งการมุ่งเน้นส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับยุคสมัย

ภายใต้กรอบของความถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศที่เป็นผู้นำการศึกษาตลอดระยะเวลา 166 ปี

เป็นโรงเรียนที่สร้างสุภาพบุรุษบีซีซีออกไปเป็น "ผู้นำของสังคมและประเทศชาติ" ได้ทำการศึกษาวิจัยในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ในโลกออนไลน์ และสังคมของผู้ปกครอง ยังมีข้อถกเถียง ข้อดี ข้อเสีย ของการแต่งกายถูกระเบียบ และ การอนุญาตให้นักเรียน มัธยมปีที่ 1 -6  ใส่ ชุด ไปรเวท มาเรียนได้

บางคนมองว่าการแต่งกายตามระเบียบทำให้ดูเป็นนักเรียน อยู่ในระเบียบวินัย เพราะชุดไปรเวท บางครั้งเด็กๆ อาจจะใส่ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ โดยไม่ได้คำนึงถึงว่ากำลังอยู่ในวัยเรียน 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมกับ สภานักเรียนมัธยมศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้นักเรียนมีโอกาสเลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยตนเองสัปดาห์ละหนึ่งวัน ( ทุกวันอังคาร )

เครื่องแบบนักเรียน มัธยมปีที่ 1 -6  ใส่แล้ว ดูเรียบร้อยกว่าการใส่ ชุด ไปรเวท

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า วันนี้ ( 8 มกราคม 2562 )  เริ่มวันแรก เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฝ่ายเครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียนในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่

สภานักเรียนมัธยมศึกษาได้มีการประชุมและกำหนดกรอบเครื่องแต่งกายที่สามารถใส่มาโรงเรียนได้เอาไว้ด้วยและได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รับทราบแล้ว

ทั้งนี้การใส่เครื่องแต่งกายที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียนมาเรียนหนังสือให้เป็นการสมัครใจไม่มีการบังคับโครงการนี้จะมีการประเมินเป็นระยะในหนึ่งภาคเรียนก่อนที่จะทำการสรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติต่อไป

ในท้ายเอกสารฉบับดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ และลงชื่อ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ดารา ศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เช่น นน ชานน ในชุดนักเรียน 

ภาพ ( ชุดไปรเวท ชยิน ประกอบข่่าว )  นน ชานน , รถโรงเรียน ,  highschoolreunion ฯลฯ 

 

24 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 6165 ครั้ง

Engine by shopup.com