“ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง” ตัวจริง "คมสัน ทินกร ณ อยุธยา" หมอแผนไทยที่นำไปทำละคร ให้ “มาริโอ้” สำแดงบททองเอก

หมวดหมู่: ข่าวยอดฮิต

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง - กลับมารีรันอีกรอบ ก็สร้างความสนุกสนานให้แฟนๆละคร รวมทั้งกลายเป็นละครที่ต้องจดจำไว้อีกหนึ่งเรื่อง คือ  "ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง"  เนื้อเรื่องนำเสนอความรู้ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า จากการสอบถามหลายๆ ท่าน จริงๆ แล้ว แนวคิดการสร้างละครทองเอก หมอยา ท่าโฉลง เรื่องนี้

ชุดาภา จันทเขตต์  ผู้กำกับ ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างละคร จากหมอยาไทยหลายๆ ท่าน แต่ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงสร้างละครคือ อาจารย์คมสัน  ทินกร ณ อยุธยา

ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง 

ทั้งนี้ อาจารย์คมสัน ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเขียนบท เล่นรับเชิญ รวมทั้งวิธีการเลือกโรค เช่น ปวดหัว ปวดท้อง เป็นหวัด หรือการติดเชื้อ อีสุกอีใส เป็นต้น

แถมยังเลือกโรคที่รักษายาก เช่น โรคโบราณอย่าง โรคปานดำกับโรคอิดำ ที่มีการรักษาที่ละเอียดมาก ก่อนจะทำการแสดง มาริโอ้ เมาเร่อไปคลุกคลีอยู่กับหมอยาไทย ให้อาจารย์คมสัน ถ่ายทอดความรู้แพทย์แผนไทยโบราณ เช่น ตำรับยา และ ทุกครั้งก่อนจะรักษา ทองเอกจะใช้สามนิ้ว เอามือกดที่ชีพจรจนกว่าจะเจอเส้น

จะว่าไป อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา เปรียบได้กับ “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” หมอแผนไทยตัวจริง ที่ช่อง 3 นำไปทำเป็นบทละคร “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง”

สำหรับ อาจารย์คมสัน ทาง medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข ได้พบท่านในงานมหกรรมสมุนไพรไทย 

จากการพูดคุยจึงทราบว่า อาจารย์คมสัน มีความตั้งใจอันแรงกล้าประการหนึ่งคือ แพทย์ไทย หมอไทย ยาไทย องค์ความรู้แห่งบรรพชนไทย ต้องได้รับการสืบต่อมิให้สูญสิ้นไป เพราะศาสตร์โบราณนี้อยู่เคียงข้างดูแลประชาชนมาตลอดเกือบพันปี

ความรู้มากมายแห่งราชสกุล "ทินกร" ต้องมอบคืนให้แก่แผ่นดิน ผ่านการสอนสั่งศิษย์ให้สำเร็จเป็นหมอไทยที่มีคุณภาพและจริยาแพทย์ครบตามธรรมเนียมไทย เป็นอาชีพเลี้ยงตน เป็นหมอของประชาชน  และเป็นทรัพย์อันมีค่ายิ่งของแผ่นดินสืบต่อไป

ส่วนประวัติของ อาจารย์คมสัน  ทินกร ณ อยุธยา เกิดที่โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นบุตรคนที่หนึ่ง ในพี่น้องทั้งสิ้น 3 คน ของนายมรุต  ทินกร ณ อยุธยา และนางนลิน  ทินกร ณ อยุธยา ( สกุลเดิม วรรณนวล )

กำเนิดเมื่อวันศุกร์ที่ 13  พฤกษภาคม 2503 เวลา 17.05  น. นับเป็นลำดับชั้นที่ 6 ในสายราชสกุล "ทินกร"  ซึ่งเป็นราชสกุลแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ลำดับชั้นที่ 1 – 7 ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องมิขาดสาย จวบจนปัจจุบัน 

ลำดับสายสาแหรกแห่งราชสกุล "ทินกร" เป็นดังต่อไปนี้ ลำดับชั้นที่  1 กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์พระองค์เจ้าทินกร ลำดับที่ 35  ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และลำดับที่ 4  ในเจ้าจอมมารดาศิลา (ราชนิกุล ณ บางช้าง)

ลำดับชั้นที่ 2   หม่อมเจ้าภูลสวัสดิ์  ทินกร แพทย์หลวงสำนักกรมหมอหลวงในพระบรมมหาราชวังและเป็นอาจารย์แพทย์ในโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช ( เป็นผู้พี่ของหม่อมเจ้าเจียก  ทินกร ) หัวหน้าแพทย์ไทยแห่งศิริราช, หัวหน้าอาจารย์แพทย์ไทยแห่งราชแพทยาลัย เป็นผู้รจนาคัมภีร์แพทย์หลายเล่ม เป็นแพทย์ฝ่ายไทยประจำพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

ลำดับชั้นที่ 3  หม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกร  รับราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และเป็นแพทย์แผนไทยเป็นผู้ก่อตั้ง ร้านขายยาหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร               

ลำดับชั้นที่ 4  หม่อมหลวงอุทัย  ทินกร รับราชการกระทรวงพระคลัง และรับช่วงกิจการร้านขายยาจากหม่อมราชวงศ์สอาด  ทินกรผู้บิดา

ลำดับชั้นที่ 5  นายมรุต  ทินกร ณ อยุธยา  รับราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ช่วยปรุงยาทำยาในสายราชสกุล ร่วมกับเรือโทหญิงปทัยทิพย์  ทินกร ณอยุธยา ( พี่สาว ) ซึ่งรับช่วงกิจการจากบิดาสืบมา

ลำดับชั้นที่ 6 นายคมสัน  ทินกร ณ อยุธยา  แพทย์แผนไทย และรับช่วงกิจการสืบต่อมาจนปัจจุบัน

ด้านการศึกษาสายสามัญ เคยศึกษาเล่าเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ในชั้นมัธยม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในชั้นปริญญาตรี ได้รับมหาบัณฑิต ( กิตติมศักดิ์ ) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ส่วนการแพทย์แผนไทยเคยศึกษาจากสายสำนักเรียนวัดสามพระยา ศิษย์ของท่านอาจารย์เฉลิม  พงษ์สนิท และสอบได้ใบประกอบโรคศิลปะทั้งสาขาเภสัชกรรมไทย สาขาเวชกรรมไทย 

พร้อมทั้งยังได้เล่าเรียนศาสตร์การแพทย์ไทยสายตรงซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะ ของสายราชสกุล "ทินกร" จากเรือโทหญิง ปทัยทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา (คุณป้า) รวมถึงจากบิดา ในวิชาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยดั

อาการของโรค  เภสัชศาสตร์และการเวชบำบัดปฎิบัติ ที่ปรากฏในละครหลังข่าวช่อง 3 “ทองเอก หมอยาท่าโฉลง” อยากให้หมอไทยทั้งประเทศตระเตรียมหาความรู้ในอาการเหล่านี้ 

ไม่ใช่ไปหาแบบแผนฝรั่งหรือแบบแผนอื่นๆ ด้วยในละครเรื่องนี้พระเอกเธอเป็นหมอแผนไทย มิใช่หมอจีน หรือหมอฝรั่ง ต้องหามูลเหตุ เหตุ ผล ของอาการ สามารถอธิบายกลไกของอาการได้ สามารถวางการรักษา และวางการเวชปฎิบัติได้ ในแบบแผนองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเท่านั้น

เพราะเมื่อคนไข้มาหาเราที่คลินิกและแจ้งว่าขอรักษาแบบในละคร เราก็ต้องทำได้แบบมืออาชีพ  ในเรื่อง พระเอกคือ มาริโอ้สำแดงได้อย่างสมบทบาทหมอไทย แล้วถ้าหมอไทยทำได้ไม่สมกับเป็นหมอไทยมืออาชีพ แพทย์แผนไทยจะเป็นเช่นใดต่อไป

"ฉะนั้นต้องตรวจแบบแผนไทย วินิจฉัยแบบแผนไทย ไม่ใช่ไปวินิจฉัยแบบฝรั่งแต่จ่ายยาไทย หรือจ่ายยาไปตามอาการไม่ได้ทำสมุฏฐานวินิจฉัยอันเป็นหน้าที่ของแพทย์ อย่าทำแบบนั้นกันอีกเลยหมอไทยทั้งหลาย" อาจารย์คมสัน กล่าวทิ้งท้าย 

10 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 3431 ครั้ง

Engine by shopup.com