บทความ

ย้อนอ่าน คลื่นมรสุม กร ทัพพะรังสี ล้มละลาย ลูกสะใภ้ เมีย โก้ กฤตพน ลูกชายคนโต จิ๊บ จิตติโสภา ลูกสาว จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่า ททท ติดคุก 44 ปี

 ย้อนอ่าน คลื่นมรสุม กร ทัพพะรังสี ล้มละลาย ลูกสะใภ้ เมีย โก้ กฤตพน ลูกชายคนโต จิ๊บ จิตติโสภา ลูกสาว จุฑามาศ ศิริวรรณ อดีตผู้ว่า ททท ติดคุก 44 ปี

News Update ย้อนอ่านข่าวเกี่ยวกับ จิตติโสภา ศิริวรรณ, กฤตพณ ทัพพะรังสี หย่า, จิตติโสภา หย่า, จิตติโสภา ทัพพะรังสี, กฤตพณ ทัพพะรังสี 

คำถามที่ว่า กร ทัพพะรังสี ทำไมล้มละลาย  , กร ทัพพะรังสี ล้มละลาย สาเหตุ  , ทำไม กร ทัพพะรังสี ล้มละลาย , กร ทัพพะ รังสี ล้มละลาย , กรทัพพะรังสี ล้มละลาย ? , กร ทัพพะรังสี คดี , กร ทัพพะรังสี , นรวีร์ ทัพพะรังสี , ทัพพะรังสี ล้มละลาย , กร ทัพพะรังสี ล้มละลาย ?  

ถือเป็นอีกเรื่องที่คนสนใจ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook  รายงานว่า  ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย

และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2335/2559 กองบังคับคดีล้ม ละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ให้ นายพรทวี หรือ นรวีร์ ทัพพะรังสี จำเลยล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ นายพรทวี หรือ นรวีร์ ทัพพะรังสี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม โดยนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา เคยไปเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรส

ระหว่าง ไหมพรม ปิ่นกุลบุตร บุตรี พนิดา ปิ่นกุลบุตร กับ นราธิป ทัพพะรังสี บุตร นรวีร์-ทิพเยาว์ ทัพพะรังสี ณ ห้องแกรนด์ พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา ได้พาดหัวข่าวว่า กร ทัพพะรังสี’นั่ง กก.4 บริษัท-กิจการโรงเรียนร่วม ปองพล-ไกรศักดิ์

ในเนื้อข่าวระบุว่า นายกร ทัพพะรังสี แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมคู่สมรส (นางระพีพรรณ ทัพพะรังสี) ช่วงเป็นรองนายกรัฐมนตรี-รมว.อุตสาหกรรม ยุค พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินกว่า 219 ล้านบาท และมีหนี้สินโผล่มาจำนวน 158 ล้านบาท

ช่วงเป็นรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร (1) โดยในช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อกระทรวงขณะนั้น) สมัยรัฐบาลนายทักษิณ (1) แจ้งว่ามีหนี้สินกับธนาคารกรุงเทพ จำนวน 134 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา ได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า นายกร ทัพพะรังสี ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 9 แห่ง ยังดำเนินกิจการอยู่อย่างน้อย 4 แห่ง ได้แก่

1 บริษัท จงไท้อี้เจียชิน โกลบอล ดิเวลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2558 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกราชอาณาจักรไทย

ปรากฏชื่อนายกร ทัพพะรังสี และนายจิงลี่ หยาง เป็นกรรมการ บริษัทแห่งนี้ยังไม่แจ้งงบการเงินตั้งแต่ปี 2559-2561

2 .บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2534 ทุนปัจจุบัน 1,173,000,000 บาท แจ้งประกอบธุรกิจ Butadiene Iso-Butylene และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม

ปรากฏชื่อนายพิชิต นิธิวาสิน นายพิชัย นิธิวาสิน นายนที นิธิวาสิน นายอภิพร ภาษวัธน์ นายสุวพล สุวรุจิพร นายศุภชล นิธิวาสิน นางสุชาดา สุขพันธุ์ถาวร นายชลณัฐ ญาณารณพ นายกร ทัพพะรังสี และนางพรรณชมพู อิศรากูร ณ อยุธยา เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 15,834,223,208 บาท รายจ่ายรวม 13,943,883,772 บาท เสียภาษีเงินได้ 231,276,070 บาท กำไรสุทธิ 1,740,383,310 บาท

3 .บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) แปรสภาพมาเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ทุนปัจจุบัน 146,913,184 บาท แจ้งประกอบธุรกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 มีนายกร ทัพพะรังสี เป็นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ นายกิตติ พัวถาวรสกุล เป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต น.ส.เนติรัต สังข์งาม น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม เป็นกรรมการ นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นางจิตรมณี สุวรรณพูล น.ส.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล พล.อ.พอพล มณีรินทร์ เป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ มีนายกิตติ พัวถาวรสกุล ถือ 136,116,974 หุ้น (29.97%) บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด ถือ 57,692,100 หุ้น (12.70%) อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏชื่อนายกร ทัพพะรังสี ในผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 ลำดับแรก

แจ้งงบการเงินล่าสุดไตรมาสที่ 2/62 มีรายได้รวม 681.74 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4.57 ล้านบาท ส่วนในปี 2561 มีรายได้รวม 1,221.39 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.16 ล้านบาท

4 บริษัท ไผทอุดม จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2513 ทุนปัจจุบัน 60 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจกิจการสถานศึกษา

ปรากฏชื่อ นายปองพล อดิเรกสาร นางพริ้มเพรา ธรรมมงคล นางผ่องลักษณ์ ประศาสน์วินิจฉัย นายโชคดี บุญ-หลง นายเฉลิมพงษ์ เชี่ยวสกุล นางพริ้มพราย สุพโปฎก นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายกร ทัพพะรังสี นางศรรยา ธรรมมงคล อินทรวิชัย และนางนิธาลัคน์ สุพโปฎก ธนาสิทธิ์พันธ์กุล เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 133,478,017 บาท รายจ่ายรวม 133,465,017 บาท กำไรสุทธิ 13,000 บาท

สำหรับบริษัท ไผทอุดม จำกัด คือเจ้าของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งอยู่บริเวณ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.

ที่น่าสนใจบริษัทแห่งนี้มีกลุ่มทายาทนักการเมืองสาย ซอยราชครู ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 3 ราย ได้แก่ นายปองพล อดิเรกสาร (บุตร พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร) นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ (บุตร พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) และนายกร ทัพพะรังสี

ขณะที่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องคือ ลูกชายคนโต นายกร ทัพพะรังสี คือ โก้ กฤตพน ได้สมรสกับ  จิ๊บ จิตติโสภา  ศิริวรรณ  ลูกสาว  นางจุฑามาศ ศิริวรรณ  อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โดยประเด็นสำคัญคือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษาจำคุก นางจุฑามาศ ศิริวรรณ  อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ น.ส.จิตติโสภา ศิริวรรณ บุตรสาว

ในคดีที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินจากนักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท เพื่อให้ได้สิทธิในการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ (Bangkok Film Festival) ปี 2550

โดยพิพากษาจำคุกคนละ 11 กระทง โดยจำคุกนางจุฑามาศ กระทงละ 6 ปี รวม 66 ปี แต่ตามกฎหมายจำคุกสูงสุดได้ 50 ปี , น.ส.จิตติโสภา กระทงละ 4 ปี รวม 44 ปี

และสั่งริบเงินที่ผิดจำนวน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดอกผล ซึ่งศาลกำหนดทรัพย์สินเป็นเงิน 62 ล้านบาทเศษ

ทั้งหมดคือ คลื่นมรสุม อดีต รัฐมนตรีสาธารณสุข  กร ทัพพะรังสี ที่ ล้มละลาย ลูกสะใภ้ เมีย โก้ กฤตพน ลูกชายคนโต จิ๊บ จิตติโสภาที่มีลูกด้วยกันแล้ว  ต้องติดคุกนาน 44 ปี

20 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 21005 ครั้ง

Engine by shopup.com