มหิดล นำนักศึกษา สู่ยุค 5G World Class University เดินหน้า โครงการ Virtual Classroom เรียนรู้แบบไร้สาย

หมวดหมู่: "สกู๊ปพิเศษ"

News Update วันพุธที่  15 มกราคม  2563 : ปีนี้ เป็นที่คาดกันว่าปี 2020 เป็น "ปีแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 5G" โดยจะส่งผลให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆตามมาอีกมากมาย

ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสู่การเป็น World Class University ส่งเสริมการศึกษายุคใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ในยุคที่การสื่อสาร 5G

ได้เข้ามาทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการเรียนรูปแบบใหม่

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทําข้อตกลงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Digital Convergence University (DCU) โดยมีระบบ Virtual Classroom

หรือ ห้องเรียนเสมือนจริงเป็น 1 ในโครงการ โดยมีการใช้ระบบ WebEx ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนการสอน ทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถสื่อสารระหว่างกันได้แบบไร้สาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า ด้วยเทคโนโลยี WebEx

จะสามารถช่วยในการเรียนการสอนทางไกลสำหรับอาจารย์และนักศึกษาโดยสามารถมองเห็นไฟล์หรือเอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สอน รวมถึงภาพวิดีโอผ่านอินเตอร์เน็ต

และสามารถพูดคุยโต้ตอบจากที่บ้าน ที่มหาวิทยาลัยจากต่างวิทยาเขต และทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ตโดยมีการใช้งานที่ครอบคลุมทั้ง วิดีโอ เว็บ และ เสียง กับทุกอุปกรณ์ (PC, Tablet, Smartphone)

ด้วยคุณภาพวิดีโอระดับ High Quality  และสามารถรองรับผู้เรียนได้ถึง 250 คน

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการ Virtual Classroom โดยติดตั้งอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทางไกลและอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง เพื่อให้มีความเหมาะสมสําหรับการใช้งานในการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบจำนวน 4 แห่ง

ที่ 1.มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2 ห้องมินิเธียเตอร์ (MU Cyber Club) ความจุ30 ที่นั่ง 2.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อาคารเรียนรวม ห้องประชุมนิลกาญจน์ ความจุ 120 ที่นั่ง

3.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ อาคารเรียนรวม ห้อง 2260 ความจุ 64 ที่นั่ง และ 4.มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ อาคารวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์อาคารที่ 6 ชั้น 2 ห้อง smart class room ความจุ 40 ที่นั่ง

และเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต ได้ทดลองทดสอบระบบจากการจัดการเรียนการสอนวิชา "ทันตกรรมรากเทียมเบื้องต้น"  (Treatment Planning for Dental Implant) ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์

โดยเป็นการสอนข้ามวิทยาเขต ระหว่างศาลายา และพญาไท ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง ที่สามารถถาม-ตอบ ทำโพลล์ และบันทึกดูย้อนหลังได้ โดยจากทดสอบระบบพบว่าไม่มีการสะดุด เหมือนเรียนอยู่ในห้องเดียวกันจริง

"การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ทันต่อการศึกษายุคใหม่ที่เน้นความสามารถในการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีการปรับการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น

โดยให้อิสระกับนักศึกษาได้ศึกษาด้วยตัวเองตามศักยภาพที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน โดยเชื่อว่าความรู้มีอยู่ทุกที่ และผู้เรียนจะสามารถเรียนได้ดีเมื่อมีความพร้อม

ซึ่งการเรียนการสอนแบบทางไกลนี้จะช่วยลดการเดินทางให้นักศึกษาสามารถเรียนจากที่บ้านในวันที่มลภาวะทางอากาศสูง หรือการจราจรติดขัด โดยในอนาคตจะมีการใช้ระบบนี้มากขึ้น" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต กล่าว

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม

26 มกราคม 2563

ผู้ชม 689 ครั้ง

Engine by shopup.com