บทความ

กิจกรรมตาม ไทม์ไลน์ เรารักพระราชวงศ์ ของ หม่อมก้อย หม่อมก้อยไปไหน สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

ข่าวหม่อมก้อย, หม่อมก้อยล่าสุด, หม่อมก้อย , ก้อย สินีนาฏ , หญิงก้อย , สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ หายไปไหน , คืนยศหม่อมก้อย , หม่อมก้อยปัจจุบัน , ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด , หม่อมก้อยล่าสุดอยู่ไหน , หม่อมก้อยไปไหน , ประวัติหม่อมก้อย , ก้อย สินีนาฎ , คุณก้อยกลับมาแล้ว , หม่อมก้อยกลับมาแล้ว

เว็บไซต์สุขภาพ วาไรตี้ สังคม - เปิดกิจกรรมตาม ไทม์ไลน์ เรารักพระราชวงศ์ ของ หม่อมก้อย หม่อมก้อยไปไหน สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

News Update วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 - ข่าวล่าสุดวันนี้  : กิจกรรมตาม ไทม์ไลน์ เรารักพระราชวงศ์ ได้แก่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา “พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์” เป็น “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

2 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายสักการะพระราชสรีรางคาร พระสรีรางคาร พระอัฐิพระบรมวงศานุวงศ์ ในมหาจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ ซึ่งบรรจุอยู่ ณ พระอนุสาวรีย์ต่างๆ ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

3 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมให้กำลังใจประชาชนและสมาชิกจิตอาสาที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พร้อมคณะกรรมการฯ และประชาชนจิตอาสา รอรับ

5 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยที่ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง จึงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ดำรงฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหาร และได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

สืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่า ไม่เคยถูกถอดถอนฐานันดรศักดิ์ กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

หม่อมก้อยกลับมาแล้ว....เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

Royal Noble Consort Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani

ภาพและข้อความจาก ทวิตเตอร์ เรารักพระราชวงศ์ @ThaiRoyalFamily

แท็ก : เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี , เจ้าคุณพระ ,  หม่อมก้อย , สินีนาฏ , ก้อยสินีนาฏ , หม่อมก้อยล่าสุด , หม่อมก้อยกลับมา , หมอมก้อย , ก้อย สินีนาฏ

ข่าว คุณก้อย ล่าสุด , หญิงก้อย , ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด , คืนยศหม่อมก้อย , ข่าวคุณก้อยล่าสุด , ข่าวก้อยสินีนาฏ , หม่อมก้อยไปไหน , ประวัติหม่อมก้อย , คุณพระก้อย , หม่อมก้อยล่าสุดอยู่ไหน , คุณก้อยกลับมาแล้ว 

11 กันยายน 2563

ผู้ชม 54408 ครั้ง

Engine by shopup.com