บทความ

ใครมีกำลังทรัพย์ ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์เติมพลังใจให้คุณค่า ผู้ป่วยจิตเวช สั่งเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

News Update วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม  2563 : รพ.จิตเวชนครราชสีมา  เผยผลสำรวจพบผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 90-95 ว่างงาน อยากมีอาชีพและรายได้จัดโครงการต่อฝันปันสุข  ฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชแนวใหม่ ให้ผลดีคูณ 4 คือมีทั้งทักษะความสามารถ  ผ่อนคลายใจ

มีรายได้สู่การพึ่งพาตนเอง และสังคมยอมรับและเข้าใจ  โดยใช้ 4 กิจกรรมหลัก อาทิ งานประดิษฐ์เช่นทำเหรียญโปรยทาน น้ำดื่มสมุนไพร พบฝีมือไม่แพ้ใคร 

ประชาชนสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์เติมพลังใจให้คุณค่าผู้ป่วยจิตเวช สั่งซื้อหรือสอบถามที่หมายเลข 06 2201 0583

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า ายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า โรคทางจิตเวช นอกจากจะมีอาการเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้ว 

การเจ็บป่วยมีผลต่อกระบวนการคิด การรับรู้ อารมณ์และพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสมองผิดปกติ  ทำให้เกิดความบกพร่องทางทักษะต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งการดูแลตนเอง

ทักษะทางสังคม และอาชีพการงาน  ยิ่งอาการกำเริบซ้ำบ่อย ยิ่งทำให้ความสามารถผู้ป่วยลดลง

บางครั้งอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงาน ผู้ป่วยบางคนเล่าให้ฟังว่าถูกคนในหมู่บ้านมองว่าเป็นคนโง่  สภาพการณ์เช่นนี้ สร้างความรู้สึกด้อยคุณค่าและศักดิ์ศรี ทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิตแย่ลง

ผลสำรวจในปี 2562 พบว่าผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 84 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 95 ว่างงานได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยร้อยละ 90 มีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตนเอง  อยากมีอาชีพและมีรายได้ ไม่อยากเป็นภาระครอบครัว  

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหา  รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้จัดโครงการต่อฝัน ปันสุข  เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบแล้ว ด้วยรูปแบบใหม่คือการคืนสู่สุขภาวะเช่นเดียวกับต่างประเทศใช้ 

เน้นใช้กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นความสามารถผู้ป่วยเช่นเดียวกับการฟื้นฟูผู้พิการอื่นๆ สร้างการเรียนรู้สมองพร้อมลงมือทำ เกิดเป็นทักษะสามารถปฏิบัติได้ ใช้เป็นโครงการต้นแบบ นำร่องในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชหญิงที่หอผู้ป่วยทองอุไร

ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา  โครงการนี้จะให้ผลดีกับผู้ป่วยอย่างน้อย 4 ด้าน คือ1.มีทักษะทางสังคมเช่นการอยู่ร่วมกัน

2.กระตุ้นให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด  สร้างความผ่อนคลาย ทั้งจากความเครียด เศร้า หรือเหงา 3.สามารถสร้างเป็นรายได้ สู่การพึ่งพาตนเอง

ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความหวัง รู้สึกชีวิตมีคุณค่า มีความมั่นใจ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และ4. สร้างความเข้าใจสังคมที่ถูกต้องว่าผู้ป่วยจิตเวชไม่ใช่บุคคลไร้ค่า ไร้ความสามารถ  โดยจะประเมินผลในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อขยายผลใช้กับผู้ป่วยชายในระยะต่อไป

ด้านนางสาวนิศากร แก้วพิลา พยาบาลจิตเวช หัวหน้าหอผู้ป่วยทองอุไร รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่า  ผลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ให้การยอมรับว่าความสามารถด้านการทำงานของผู้ป่วยจิตเวชนั้น ฝึกฝนและพัฒนาจนเกิดทักษะและทำงานได้

โดยกิจกรรมกลุ่มที่ใช้ดำเนินการในโครงการนี้มี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเกษตรบำบัด เช่น การเพาะถั่วงอก เพาะต้นอ่อนทานตะวัน  2. กิจกรรมรักษ์สุขภาพเช่นทำน้ำสมุนไพร

อาทิ น้ำอัญชันใบเตยหอม น้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก๊กฮวย น้ำลำไย 3.การทำอาหารหวานและคาว และ4.งานประดิษฐ์

เช่น ทำเหรียญโปรยทาน  พวงกุญแจถักโครเชต์ มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ฝึกสอนดูแลจนผู้ป่วยทำได้ถูกต้องตามขั้นตอน และจัดหาช่องทางจำหน่ายด้วยเช่นที่ตลาดนัดสีเขียวของรพ. เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะการสื่อสาร

กล้าพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรที่ดูแลรักษา เพื่อให้สัมผัสกับการใช้ชีวิตจริง เตรียมพร้อมกลับไปใช้ชีวิตจริงที่บ้านและชุมชน  

และวางขายที่หอผู้ป่วยทองอุไร  โดยน้ำสมุนไพรแช่เย็นราคาขวดละ 10 บาท อยู่ระหว่างเพิ่มพื้นที่วางจำหน่ายเช่นที่แผนกผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยอื่นๆอีก 7 หอ 

“กิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยจิตเวชอย่างมากขณะนี้คือ การทำเหรียญโปรยทานที่ใช้ในงานบุญ รูปทรงต่างๆ ด้วยริบบิ้น เช่นดอกไม้ รูปดาว ผู้ป่วยมองว่าทำแล้วตนเองได้บุญ ได้ทำความดีด้วย

 และทำพวงกุญแจถักโครเชต์  สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้  พบว่าฝีมือผู้ป่วยละเอียด และรังสรรค์รูปแบบได้สวยงามไม่แพ้คนทั่วไป 

แสดงว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้ป่วยเกิดสมาธิได้อย่างดี เอื้อให้การรักษาได้ผลดี ขณะนี้มีผู้สั่งจองให้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะราคาไม่สูง” นางสาวนิศากรกล่าว

 นางสาวนิศากรกล่าวต่ออีกว่า มีแนวคิดจะส่งจำหน่ายที่ร้านค้าภายนอกเช่นร้านสังฆภัณฑ์ ที่อยู่ในเขตนครชัยบุรินทร์คือจ.นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ยากจน

รายได้ทั้งหมดหลังหักต้นทุนจะแบ่งให้ผู้ป่วยเป็นเงินขวัญถุงกลับบ้านทุกคน   ประชาชนที่สนใจจะร่วมอุดหนุนส่งเสริมศักยภาพเป็นพลังใจให้ผู้ป่วยจิตเวช 

สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลข  06 2201 0583  ทั้งนี้หอผู้ป่วยทองอุไร มีผู้ป่วยหญิงพักฟื้นเฉลี่ยวันละ 45 คน ส่วนใหญ่ป่วยซึมเศร้า จิตเภท  ใช้เวลาฟื้นฟูทักษะต่างๆจนกลับมาเกือบเท่าปกติโดยเฉลี่ย 30 วัน       

28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 596 ครั้ง

Engine by shopup.com