บทความ

เปิดนโยบาย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหม่ เน้นเศรษฐกิจสุขภาพ ฮับด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร กัญชง กัญชา สปา โรงพยาบาลรัฐ เอกชน

เว็บไซต์สุขภาพ ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว - เปิดนโยบาย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นเศรษฐกิจสุขภาพ ฮับด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครื่องสำอาง สมุนไพร กัญชง กัญชา สปา โรงพยาบาลรัฐ เอกชน

News Update วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 - ข่าวล่าสุดวันนี้ : วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการวันแรก

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ทำบุญตักบาตร โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมแสดงความยินดี พร้อมพบปะสื่อมวลชน

ทั้งนี้ เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news  รายงานว่า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต จะแถลงนโยบาย

การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังส่วนภูมิภาค ในวันที่ 5 ตุลาคม 

โดยนำนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่การปฏิบัติ

และจะเร่งงานด่วน 4 ด้าน คือ การรับมือกับโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ มีการทำฉากทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพการระบาดที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการของประเทศมากขึ้น แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปิดบ้านปิดเมือง เนื่องจากประเทศไทยยังคงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง

หากมีการติดเชื้อหรือระบาดเกิดขึ้น สามารถควบคุมโรคได้ให้อยู่ในวงจำกัด ไม่ให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างหรือในระดับวิกฤติ

นอกจากนี้ จะเดินหน้าทุกวิถีทางให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

โดยช่วงปีแรกต้องมีวัคซีนให้ได้ร้อยละ 50 ของประชากร ที่สำคัญ คือ ขอมอบนโยบายให้ชาวกระทรวงสาธารณสุขให้สวมหน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

สำหรับเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งอาหาร

และเครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กัญชง และกัญชา

รวมทั้งกิจการสปา การรักษาพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ความร่วมมือด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ

นอกจากนี้จะพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การเชื่อมต่อไปกับโรงพยาบาลชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตอบสนองการกระจายอำนาจ เพื่อเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชน

โดยเฉพาะการขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ ที่เตรียมนำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 และกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการระดับเขตที่ประชาชนเข้าร่วม

และจะร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ออกแบบให้ผู้ให้บริการหน้างานมีความยืดหยุ่นในการจัดระบบให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยจะศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 ปี หากได้ผลดีจะขยายต่อไป หากไม่ดีจะได้เรียนรู้และปรับปรุง

เรื่องธรรมาภิบาล จะพัฒนาบุคลากร สร้างคนรุ่นใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรมหลักสูตรเป็น "อัศวิน สธ." เพื่อให้เป็นหน่วยซีลของกระทรวง

ทั้งเรื่องของความอดทน การคิดการจัดการ การสื่อสารต่างๆ และปลูกฝังค่านิยมแนวคิด "รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข"

ตนเข้าใจว่าในกระทรวงสาธารณสุขมีชมรมในสาขาวิชาชีพ ขอให้ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ในการเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจกันซึ่งตนพร้อมรับฟังทุกวิชาชีพ ขอให้มองเป็นพี่หรือครู และใช้ศักยภาพมาช่วยเหลือกัน

สำหรับเรื่องของขวัญ กำลังใจ และความก้าวหน้าของบุคลากร ตนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนสาธารณสุข

ทั้งค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การบรรจุข้าราชการ แม้ที่ผ่านมาจะได้รับการบรรจุ 4.5 หมื่นตำแหน่งแต่ก็ยังไม่พอดี

จากนี้จะใช้ตำแหน่งเกษียณจำนวน 3 พันตำแหน่งมาจัดสรรสำหรับกลุ่มตกหล่นเพื่อให้ครอบคลุมที่สุด แต่ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามเนื้องาน

สำหรับ ประวัติของ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกิดวันที่ 13 ก.พ. 2505

เป็นแพทย์ด้านจิตเวช เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รองปลัดกระทรวงฯลฯ 

จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2529  วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์  รพ.สมเด็จเจ้าพระยา กรมการแพทย์ ปี 2533 ได้รับอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี 2547 

จบรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 จบ Mental  Health  Policy  and  Planning  มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2538

นอกจากนี้ ยังจบหลักสูตรการบริหารรพ.  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2540  จบนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ปี 2546 

จบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 46 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปี 2548

จบนักบริหารระดับสูงผู้บริหารการสาธารณสุข (นบส 2) รุ่นที่ 1 ปี 2552  จบ Senior  Executive  Programme  ณ London Business School ประเทศอังกฤษ ปี 2552 

จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 55) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2555-2556

และ จบหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 ปี 2562 อีกด้วย 

01 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 689 ครั้ง

Engine by shopup.com