บทความ

ทําใบขับขี่ใหม่, ต่อใบขับขี่ออนไลน์ โปรดอ่าน กรมขนส่ง เปิดแอป DLT Smart Queue ให้สิทธิผู้ จองคิวทำใบขับขี่  4-31 ม.ค. 64 เลือกจองคิวใหม่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 64

 จองคิวทำใบขับขี่, ทําใบขับขี่ใหม่, ต่อใบขับขี่ออนไลน์ โปรดอ่าน กรมขนส่ง เปิดแอป DLT Smart Queue ให้สิทธิผู้ จองคิวทำใบขับขี่  4-31 ม.ค. 64 เลือกจองคิวใหม่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 64 ผู้ จองคิวทำใบขับขี่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป รับบริการตามปกติ

โปรดทราบ ! Update 2 กันยายน 64 #กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย หลัง คลายล็อกดาวน์ 1 กันยายน 2564 อ่านประกาศใหม่ ! จากข่าวนี้ : [ https://medhubnews.com/ดูบทความ-103002-update2กันยา64กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายทําใบขับขี่ใหม่ ]

News Update - ข่าว 21 สิงหาคม 2564 ประกาศกรมการขนส่งทางบก ล่าสุด, ประกาศ กรมการ ขนส่งทางบก ใบขับขี่, ประกาศกรมการขนส่งทางบก 2564ล่าสุด, ข่าว กรมการ ขนส่งทางบก ล่าสุด

***** #กรมการขนส่งทางบก #ต่อใบขับขี่ หมดกังวล งดต่อใบขับขี่ทั่วประเทศ หาก #ใบขับขี่หมด อายุช่วง #โควิด19  ตํารวจจับไหม คำตอบคือ......

[ https://medhubnews.com/ดูบทความ-102303-กรมการขนส่งทางบกต่อใบขับขี่หมดกังวลงดต่อใบขับขี่ทั่วประเทศ ]

ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564, ทําใบขับขี่ใหม่, ทําใบขับขี่ออนไลน์ News Update - วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 

คลิ๊กอ่าน News Update - กรมการขนส่งทางบก ประกาศชัดเจน ทําใบขับขี่ออนไลน์ ทําใบขับขี่ใหม่ ผู้เคยไรับคิว 16 เมย. – 18 มิย.เลือกวันและเวลารับบริการได้ก่อน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

Author : Medhubnews Online

Photographer : กรมการขนส่งทางบก

เผยแพร่ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564, 10 :16 น.

ปรับปรุงล่าสุด.. News Update - วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

News Update News Update - วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 - ข่าวล่าสุด : นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง กรณีศูนย์ ศบค. กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร

พิจารณาเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงให้กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ

เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน

ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง แต่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลา

ตามมาตรการ Social Distancing โดยได้กำหนดช่วงเวลาการให้บริการ ดังนี้

1  ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ไว้ในวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ให้สิทธิเข้าจองคิวใหม่ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

2  ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ

3 ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค

ในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถขนส่ง และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

แนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com และนำผลการอบรมติดต่อสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยไม่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ส่วนการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบกงดการอบรม

ประกอบด้วย 1 ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

2 ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ  

3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ

ใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ

อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

เช่นเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ

และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการ

ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การเปลี่ยนชนิด และการต่ออายุ โดยใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

มีสองส่วนคือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัว

หรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด

News Update - วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564, ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์, ทําใบขับขี่ออนไลน์, อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทําใหม่, ทําใบขับขี่ใหม่, อบรมทําใบขับขี่ใหม่, อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์ใหม่

ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์ โควิด-19 ทำให้ กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้ โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วผ่านระบบ DLT e-learning โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอนนี้

ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์ ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์

อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต)

 

1.อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564 ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์  เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากนั้นเลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน” ทําใบขับขี่ออนไลน์

2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อบรมใบขับขี่ออนไลน์ ทําใหม่

3 เลือกการอบรมทําใบขับขี่ใหม่ “อบรมทําใบขับขี่ใหม่”  ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

4  เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม” อบรมทําใบขับขี่ออนไลน์ใหม่

5 ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม อบรมใบขับขี่ใหม่ออนไลน์

6 ดูวีดีโอการอบรมการขับรถให้จบ

7 ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

8 บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

หลังจาก “อบรมทำใบขับขี่ออนไลน์” ต้องทำอย่างไรต่อ ?

ทําใบขับขี่ออนไลน์ใหม่ ให้จองคิวต่อใบขับขี่ทางออนไลน์ ได้ตามขั้นตอนนี้

1 ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

2 เข้าสู่ระบบ

ให้เลือก “บัตรประชาชน”  กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน และ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3 เลือกสำนักงานขนส่งที่ต้องการจองคิวต่อใบขับขี่

4 เลือกประเภทงานบริการเป็น “งานใบอนุญาต”

5 เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ

เช่น ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี หรือ 2 ปี เป็น 5 ปี

6 เลือกวันที่ต้องการต่อใบขับขี่

7 เลือกเวลาที่ต้องการจอง

จากนั้นกดยืนยันการจอง  และ แคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

หลังจากเสร็จสิ้น ขั้นตอนการจอง แล้ว ต้องไปติดต่อ ก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โปรดแต่งกายสุภาพ

อย่าลืม เอกสาร การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องมีใบรับรองแพทย์ มีผลบังคับใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กรณี ต่ออายุใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี เอกสารที่ต้องใช้ ใบขับขี่เดิม บัตรประชาชนฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ จะมีการตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง) ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ ค่าใช้จ่าย 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ

กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่

กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้อเขียน / ทดสอบขับรถ

กรณี ต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน บัตรประชาชนฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง) ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง

ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

อบรม 1 ชั่วโมง ก็คือ การอบรมออนไลน์ ที่คุณทำตามขั้นต้น

ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ ค่าใช้จ่าย 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ​ 5 บาท)

กรณีต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

กรณีขาดต่อ

กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่

กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติขับรถใหม่ รวมถึงใช้เอกสารต่อใบขับขี่อย่างใบรับรองพทย์ที่ขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

คำเตือน : ควรเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งนั้นๆ ตามวันนัด และแสดงเอกสารการอบรมและการจองคิวแก่เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตามที่แคปหน้าจอในมือถือ

แท็ก : ทําใบขับขี่ใหม่ ออนไลน์, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2564, ทําใบขับขี่ใหม่, ทําใบขับขี่ออนไลน์, เว็บไซต์สุขภาพ, ข่าวสาธารณสุข, จองคิวทำใบขับขี่, ทําใบขับขี่ใหม่, ต่อใบขับขี่ออนไลน์, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2563, อบรมทําใบขับขี่ใหม่, จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์, อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ออนไลน์

อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2563 ออนไลน์, ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2563, ทําใบขับขี่ใหม่ 2563, ทําใบขับขี่ออนไลน์, ทําใบขับขี่มอเตอร์ไซค์, อบรมทําใบขับขี่ใหม่, ทําใบขับขี่ใหม่ใช้อะไรบ้าง, อบรมทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์

02 กันยายน 2564

ผู้ชม 61161 ครั้ง

Engine by shopup.com