"กรม สบส" สัมนาผู้ประกอบการ "กฏหมายสถานพยาบาล" โฆษณา โทษมีทั้งจำ ทั้งปรับ

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ ร่างกายของตนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดกระแสนิยมในการเสริมความงาม ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในด้านธุรกิจเสริมความงามเพิ่มสูงขึ้น 

สถานพยาบาลเอกชนหลายแห่ง จึงอาศัยการโฆษณาผ่านสื่อแขนงต่างๆ มาเป็นจุดดึงดูดให้ประชาชนเข้ารับบริการเสริมความงามกับสถานพยาบาลของตน

โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ทั้งทางเว็บไซต์, เฟสบุ๊ค ,ไลน์  ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณา

ตัวอย่าง สถานพยาบาลเอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 

ผู้สื่อข่าว medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)  จัดงานสัมมนา “การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล”

โดยนพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรามาการ์เด้นส์ กทม. 

ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอเน้นย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการโฆษณา

คือ 1.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล ซึ่งได้กำหนดขอบเขตและข้อห้ามในการโฆษณาสถานพยาบาล

อาทิ การโฆษณาสถานพยาบาลสามารถแสดงชื่อ/ที่ตั้งสถานพยาบาล, คุณวุฒิหรือความสามารถของแพทย์, บริการทางการแพทย์ที่มีในสถานพยาบาล, วัน เวลา ที่ให้บริการ, อัตราค่ารักษาพยาบาล และความรู้ทางวิชาการ

จะต้องระบุคำเตือนไว้ว่า มีความเสี่ยงของการไม่ได้ผลหรืออาจเกิดอันตราย หรือเกิดผลข้างเคียงกับผู้ใช้บริการ, ห้ามโฆษณาโดยใช้ข้อความเป็นเท็จ, ห้ามใช้สถาบัน หน่วยงาน ที่มิได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐมารับรอง

ห้ามอ้างอิงผลงานวิจัย สถิติ ที่มิใช่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อแสดงหรือเปรียบเทียบความสามารถในการให้บริการห้ามใช้ข้อความหรือรูปภาพ โอ้อวดเกินจริง อาทิ เหนือกว่า ดีที่สุด แห่งแรก รับรองผล 100เปอร์เซ็นต์, ห้ามเปรียบเทียบผลการรักษาก่อนและหลังไปในทำนองให้เข้าใจผิด

ห้ามใช้ภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้น หรือยั่วยุทางกามารมณ์

รวมทั้ง ห้ามปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นโฆษณาสถานพยาบาลแทนโดยการใช้ข้อความ ภาพ เสียง รวมทั้งการถ่ายคลิป/ไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียล

ไม่ว่าสถานพยาบาลจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยก็ตาม แต่หากสถานพยาบาลทราบแล้วมิได้มีการทักท้วง หรือปฏิเสธ ก็จะถือว่าเข้าข่ายรู้เห็น ยินยอมให้มีการโฆษณาสถานพยาบาลแทน ถือว่ามีความผิด

หากสถานพยาบาลเอกชนแห่งใดมีการกระทำผิดกฎหมายการโฆษณาข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุก หรือปรับไม่เกิน หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา

หากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพอาจมีการกระทำผิดมาตรฐานจะส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพดำเนินการลงโทษต่อไป

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

27 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 3226 ครั้ง

Engine by shopup.com