รายละเอียดการติดต่อ

 

CONTACT US

ติดต่อเรา  medhubnews.com ( เมดฮับ นิวส์ดอทคอม )   

"เราคือที่หนึ่งของสื่อออนไลน์ด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ระบบการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์  วาไรตี้ที่คุณต้องอ่าน" 

Health News Leader Thailand and Health Data Science

medhubnews.com ( เมดฮับ นิวส์ดอทคอม )  Health News Leader Thailand  เป็นเว็บไซต์สุขภาพ ( ภาคเอกชน ) นำเสนอข่าวสาร ข่าววงการแพทย์  บทความสุขภาพ คลินิกเสริมความงาม ระบบสาธารณสุข การค้าการลงทุนด้านสุขภาพ ธุรกิจสตาร์ทอัพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยี เทคนิคการแพทย์ เครื่องมือแพทย์  สุขภาวะทางเพศ รอบรั้วการศึกษา วาไรตี้ และ ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ ฯลฯ  

www.medhubnews.com   ( เมด ฮับ นิวส์ดอทคอม )  เน้นนำเสนอข่าวสารแบบเจาะลึก เข้าถึงแหล่งข่าว เราไม่ใช่เว็บไซต์ของหน่วยงานใด ไม่ใช่ของภาครัฐ หรือ ขึ้นตรงกับผู้สนับสนุนรายใด เน้นเสนอข่าวจริง แต่คงไว้คำว่า "อิสรภาพ บนความรับผิดชอบ"  

โดยเทคโนโลยีสมัยนี้ องค์กรข่าวจะเล็กลง แต่มีศักยภาพสูง ใช้ทีมข่าวที่เป็นสตริงเกอร์ ( stringer ) ส่งข่าวกองบรรณาธิการ , คอลัมนิสต์ , บางคนอาจจะมีสังกัด หรือ ไม่มี ไม่ใช่ปัญหา แต่ขอให้เป็นข่าวอีกมุมหนึ่ง"   

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการทุกคน ผ่านการอบรมหลักสูตร  "การสื่อสารสุขภาพ กับ นักสื่อสารยุคดิจิทัล" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ( 25 กันยายน 2560 ) 

โดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร  "การสื่อสารสุขภาพ" ทุกคน

Certificate From government and ASEAN Mass Communication Studies and Research Center University of the Thai Chamber of Commerce

ผู้อ่านสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ได้ทาง medhubnews@hotmail.com 

Medhubnews Company Limited
22/35 Vibhavadi 60 Soi 2, Panya Place building Bangkhaen, Laksi, Bangkok 10210

ช่องทางติดต่อ เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/Dr.sasook 

หรือ สนับสนุนเว็บไซต์สุขภาพ ลงโฆษณา ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ medhubnews@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 089 -162 0808 , 097 -261 8864 

“Thank you for your support”

สายด่วนการตลาด และ ผู้สนับสนุนโทร 089 – 162-0808 E – Mail :  kris_nong@hotmail.com

อ่านประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ www.medhubnews.com   ( เมด ฮับ นิวส์ดอทคอม ) ด้านล่างค่ะ 

เว็บไซต์ Medhubnews.com ( เมดฮับ นิวส์ดอทคอม ) เริ่มมาจากการทำงานเป็นสื่อประจำกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในรุ่นเดียวกันไม่มีใครนั่งอยู่ในห้องนักข่าวชั้น 1 ตึกสำนักปลัดกระทรวงแล้ว ( ยกเว้นป๋าแห้ว )  แต่เกือบทุกคนทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขหมด  

นอกจากนี้ ยังเสริมทัพด้วยทีมสื่อจำนวน 4 คน ทั้งนักข่าวสายกระทรวงพาณิชย์ สายการตลาด และสืบค้นข่าวต่างประเทศจากองค์กรด้านสุขภาพและความงาม 

ฝ่ายบรรณาธิการ Infographics Design. และทีมสตริงเกอร์ ( stringer ) ประจำจุดต่างๆ ที่เกาะติดสถานการณ์ในแวดวงสุขภาพ และระบบสาธารณสุขไทย เกือบ 20 ปี  

ผ่านประสบการณ์มากมาย พบปัญหาต่างๆ  ทั้งนโยบาย บุคลากร งบประมาณ ปัญหาการเมืองทั้งจากภายใน และ ภายนอก ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในระหว่างการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยความตั้งใจของผู้บริหาร การนำเสนอข่าวอาจจะมีการ "ติเพื่อก่อ" บ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลการนำเสนอข่าวด้านเดียวต่างๆ 

เว็บไซต์นี้มีคอลัมน์ "สื่ออาสา คลายทุกข์" เพื่อนำข้อร้องเรียนต่างๆ มานำเสนอเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพราะในกล่องข้อความของเรามีการร้องเรียนอยู่บ่อยครั้ง จึงเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้รับปากแล้วอยู่เฉย หรือ ปล่อยให้เรื่องเงียบ 

รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งหมด ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะมีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีกฏหมายควบคุมสถานพยาบาลมากมาย ที่ต้องศึกษากันไว้ ซึ่งคอลัมน์ต่างๆ ก็มีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นนักเขียนความรู้เฉพาะทางด้วย 

เช่น คอลัมน์ "หมอทางใจ" โดย "นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่  หรือ "หมอยาไทย" โดย  "เบญจวรรณ หมายมั่น" แพทย์แผนไทยประยุกต์  หัวหน้าฝ่ายสื่อสารข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สำหรับการทำงานของกลุ่มสื่อ medhubnews.com เน้นนำเสนอความจริง เป็นข้อเท็จจริง ที่เน้นพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งทีมข่าวมีแหล่งข่าวระดับสูงทุกๆ หน่วยงาน

MedHubNews.com มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับศูนย์ข่าวต่างประเทศ เราเตรียมเข้าเป็นสมาชิก "สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" อีกด้วย

ล่าสุดข่าวดีจาก  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association ที่กำหนดให้เว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ เข้าเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดี ในการพัฒนาวิชาชีพการทำงานข่าว ที่อาจมีภัยคุกคาม และ ใช้อำนาจรัฐ ริดรอนสิทธิ ในบางสถานการณ์ 
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง อธิบดีทุกกรม อาจารย์แพทย์ ที่ให้แนวคิด แนวทางต่างๆ ในตอนที่ไอเดียของเว็บไซต์นี้ยังเป็นแผ่นกระดาษว่างเปล่า .....ท่านก็แนะนำเป็นอย่างดี อันไหนดูรก ท่านก็แนะนำให้จัดวางใหม่ หากไม่มีท่าน คงไม่มีเว็บไซต์สุขภาพ MedHubNews.com ( เมด ฮับ นิวส์ดอทคอม ) อย่างแน่นอน     

ช่องทางติดต่อ เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/Dr.sasook 

หรือ สนับสนุนเว็บไซต์สุขภาพ ลงโฆษณา ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้ที่ medhubnews@hotmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 089 -162 0808 , 097 -261 8864 

“Thank you for your support”

สายด่วนการตลาด และ ผู้สนับสนุนโทร 089 – 162-0808 E – Mail :  kris_nong@hotmail.com

บริษัท เมดฮับ นิวส์  จำกัด  เลขที่ 22 / 35 ถนนวิภาวดี 60 แยก 2 อาคารปัญญาเพลส ชั้น 302 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210   

หมายเลขโทรศัพท์ 089 -162 0808 ,097 -261 8864  

รูปแผนที่

ฟอร์มติดต่อ

Engine by